01 maj 2020

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19. Barnafrid deltar i arbetet.

Skärmklipp från presskonferens med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) Ulrik Svedin
Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Arbetssätten ska kunna användas inom kommunernas verksamheter. Jämställdhetsmyndigheten ska därefter sprida de framtagna arbetssätten till kommunerna. Genomförandet av uppdraget ska utgå från de särskilda omständigheter och förutsättningar som råder med anledning av utbrottet av covid-19. Uppdraget bör genomföras skyndsamt.
 
I uppdraget ska kunskap och erfarenheter inhämtas från Socialstyrelsen, länsstyrelserna, däribland Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet), Statens skolverk, Polismyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Linköpings universitet (Barnafrid), Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid). Vidare ska samverkan ske med Sveriges Kommuner och Regioner, med fokus på de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Myndigheten ska även samverka med andra berörda aktörer, t.ex. organisationer i civilsamhället, samt beakta redan befintliga samverkansstrukturer av relevans för området.

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19 (pdf 113 kB)

Målgruppen som ska få ta del av arbetssätten för informationsspridning är personal inom Sveriges kommuner. Utgångspunkten i genomförandet av uppdraget ska vara aktuella behov och förutsättningar hos personer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, med beaktande av att exempelvis kvinnor, barn, unga kvinnor, äldre, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Även övergrepp som sker via digitala medier omfattas.
Jämställdhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 800 000 kronor under 2020 från utgiftsområde 13 anslag 1:3 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.
 

Länk till regeringens information om beslutet. 

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag (pdf)

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.