20 mars 2020

Det globala partnerskapet End violence against children varnar för coronaviruset effekter på barnens sociala situation. Nyligen startades en digital plattform med uppdateringar om vad det innebär när samhället stänger ner.

Bild på barn som tvättar händerna. Barn som tvättar händerna. Partnerskapet End violence against children varnar för sociala effékter av coronaviruset, som kommer att drabba barnen. Foto: Pixabay. 

COVID-19 är en global pandemi. I denna snabbt utvecklande situation är det viktigt att hålla sig informerad om de senaste nyheterna, uppdateringarna och resurserna kring viruset och dess effekt på barn.
 
Som ett globalt partnerskap delar End violence against Children de senaste vetenskapliga rönen, data och information för att skydda barn från COVID-19 och den relaterade risken för våld. COVID-19 har både kortvariga och långtgående konsekvenser för våra familjer, vänner och kollegor. Det påverkar också vårt arbete och kommer att påverka arbetet med vår gemensamma vision om en värld utan våld mot barn. 

När viruset fortsätter att spridas över hela världen står vi inför flera nya påfrestningar, inklusive fysiska och psykologiska hälsorisker, skol- och företagsstängningar, familjeförsäkring, isolering och ekonomisk sårbarhet. Genom allt detta är barn särskilt utsatta. 

Till exempel kommer redan belastade hemmiljöer att öka sannolikheten för våld och övergrepp som barn antingen upplever eller observerar. När barn fortsätter att spendera tid hemma kommer de utan tvekan att leva mer av sina liv online — och vuxna som arbetar på distans kan lättare få kontakt med barn och konsumera material om sexuella övergrepp mot barn. 

Dessutom kan över tid ekonomisk sårbarhet leda till ökningar i barnarbete, barnäktenskap och många andra barnskyddsfrågor.

Till End violence against childrens digitala plattform om COVID-19

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.