16 september 2020

Hela världen efterfrågar mer kunskap om vilka effekter covid-19 får för våra barns välbefinnande. Barnafrid deltar som partner i ett globalt initiativ där yrkesverksamma som möter barn anonymt kan samla in covid-relaterade erfarenheter.

bilder på barnafridsloggan och covid-4p-loggan
www.inspiringchildrensfutures.org
Covid 4P-log är en kostnadsfri smartphone-app där yrkesverksamma som möter barn besvarar en fråga om dagen, och på så sätt samlas erfarenheter in i realtid. Målgruppen är exempelvis skolpersonal, hälso- och sjukvård, omsorg, polis och socialtjänst. Arbetet samordnas av Institute for Inspiring Children’s Futures vid University of Strathclyde, Glasgow.

Syftet med studien

Syftet med studien är att bättre förstå hur utövare och beslutsfattare kan skydda barn, tillgodose deras unika behov samt möjliggöra deras deltagande i beslut som påverkar dem och förhindra skada i olika stadier i den nuvarande pandemin.

Avgörande kunskap

Laura Korhonen, professor vid Linköpings universitet och centrumchef för Barnafrid, uppmanar yrkesverksamma som möter barn att ladda ned appen och delta i studien.
- Det är en snabb och innovativ metod och hjälper oss att lära oss mer om effekterna av covid-19 på barn. Denna typ av kunskap är avgörande för klokt beslutsfattande och fördelning av resurser. Projektet kommer att förena yrkesverksamma i olika länder och inom olika samhällssektorer, säger Laura Korhonen.

Så här gör du för att komma igång med Covid 4P Log-appen:

 Här kan du också se en kort film som beskriver hur du kommer igång med, och använder appen.

Se mer om institutet och projektet: www.inspiringchildrensfutures.org


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.