Barnafrid i internationell insamling av yrkesverksammas erfarenheter kring coronakrisen

Hela världen efterfrågar mer kunskap om vilka effekter covid-19 får för våra barns välbefinnande. Barnafrid deltar som partner i ett globalt initiativ där yrkesverksamma som möter barn anonymt kan samla in covid-relaterade erfarenheter. 

bilder på barnafridsloggan och covid-4p-loggan www.inspiringchildrensfutures.org

Covid 4P-log är en kostnadsfri smartphone-app där yrkesverksamma som möter barn besvarar en fråga om dagen, och på så sätt samlas erfarenheter in i realtid. Målgruppen är exempelvis skolpersonal, hälso- och sjukvård, omsorg, polis och socialtjänst. Arbetet samordnas av Institute for Inspiring Children’s Futures vid University of Strathclyde, Glasgow.

Syftet med studien

Syftet med studien är att bättre förstå hur utövare och beslutsfattare kan skydda barn, tillgodose deras unika behov samt möjliggöra deras deltagande i beslut som påverkar dem och förhindra skada i olika stadier i den nuvarande pandemin.

Avgörande kunskap

Laura Korhonen, professor vid Linköpings universitet och centrumchef för Barnafrid, uppmanar yrkesverksamma som möter barn att ladda ned appen och delta i studien.
- Det är en snabb och innovativ metod och hjälper oss att lära oss mer om effekterna av covid-19 på barn. Denna typ av kunskap är avgörande för klokt beslutsfattande och fördelning av resurser. Projektet kommer att förena yrkesverksamma i olika länder och inom olika samhällssektorer, säger Laura Korhonen.

Se mer om institutet och projektet: www.inspiringchildrensfutures.org

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU
Visa/dölj innehåll