Konferenser och utbildningar

Barnafrids utbildningsutbud

Barnafrid erbjuder olika typer av utbildningar. Allt från enstaka föreläsningar och
nätverksträffar till kurser som ger högskolepoäng.

Arbetar du med barn i till exempel skola, sjukvård, socialtjänst eller inom polisen? Då kanske du vill utveckla dina kunskaper med fortbildning genom konferenser, nätverksträffar, föreläsningar eller hela universitetskurser. Här nedan kan du läsa mer om det och se vilka kurser, föreläsningar och konferenser som hålls under året.

Fristående kurser

Uppdragsutbildningar

Digitala utbildningar

Föreläsningar

Konferenser och nätverksträffar

Barnafrid Talks: Hetrosexuell sugardejting i Sverige

Barnafrid Talks gästas av Lena Gunnarsson som är lektor och docent i genusvetenskap vid Örebro universitet och forskar bland annat om sexualitet, genus och makt. På Barnafrid Talks kommer hon att föreläsa om sin forskning om sugardejtning.

Börjar 03 oktober 2023 kl. 15.30
Slutar 03 oktober 2023 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Nätverksträff Barnahus och barnskyddsteam: Nationella strategin om våld mot barn

Tema: Nationella strategin om våld mot barn. 4 oktober för samtliga inom barnahusverksamheterna 5 oktober parallella spår för Barnahussamordnare och Barnskyddsteam. Mer information i anmälningslänken.

Börjar 04 oktober 2023 kl. 09.00
Slutar 05 oktober 2023 kl. 16.00
Plats Linköpings Konsert & Kongress
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Inspirationslunch: Barn som begår eller utsätts för sexuella övergrepp väcker starka känslor

Socialtjänstens öppenvård i Örebro kommun påbörjade hösten 2020 insatser till dessa barn och deras familjer. Presentationen handlar om hur och varför de påbörjat arbetet utifrån att målgruppen inte tidigare synliggjorts. Föreläsare: Therese Ehrenstråle, Maria Larsson och Lisa Alexandersson, familjebehandlare stöd och behandling, öppenvården Örebro kommun

Börjar 20 oktober 2023 kl. 12.00
Slutar 20 oktober 2023 kl. 12.40
Plats Online via Zoom
Kontakt Maria Johansson
013-28 27 17

Barnafrid Talks: Barn och ungdomars perspektiv på mobbning

Barnafrid Talks gästas av Camilla Forsberg som är docent i pedagogik och verksam vid Linköpings universitet. Camillas forskningsområde har framför allt handlat om barn och ungas perspektiv på mobbning och om detta kommer det att handla om på Barnafrid Talks. 

Börjar 07 november 2023 kl. 15.30
Slutar 07 november 2023 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Grundutbildning traumamedveten omsorg (TMO) hos Rädda Barnen

Rädda barnens grundutbildning ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda coping-strategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma. Utbildningen är digital och antalet platser begränsat. Föranmälan är ett krav.

Börjar 05 december 2023 kl. 10.00
Slutar 06 december 2023 kl. 15.30
Plats Zoom
Kontakt

Barnafrid Talks: När förskolan möter hedersrelaterat förtryck och våld

Devin Rexvid, universitetslektor föreläser om sin senaste forskning som har tittat på hur förskolepersonalen hanterar konkurrerande föreställningar och normer. Forskningen har också undersökt hur mödrar hanterar, sett ur förskolepersonalens perspektiv, konkurrerande föreställningar och normer och den konflikt som kan uppstå mellan förväntningar från gruppen och de uppställda förväntningarna från samhället. Vilka erfarenheter ser personal i förskolan om mödrarnas behov?

Börjar 05 december 2023 kl. 15.30
Slutar 05 december 2023 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26