Utbildningar
Visa/dölj innehåll

Barnafrid erbjuder olika typer av utbildningar. Allt från enstaka föreläsningar och
nätverksträffar till kurser som ger högskolepoäng.

Foto Ulrik Svedin - LiUArbetar du med barn i till exempel skola, sjukvård, socialtjänst eller inom polisen?

Då kanske du vill utveckla dina kunskaper med fortbildning genom konferenser, nätverksträffar, föreläsningar eller hela universitetskurser.

Barnafrid arrangerar utbildningar i Sveriges regioner, samt flera specialiserade konferenser om till exempel hedersvåld eller annat våld och övergrepp mot barn.

Här nedan kan du läsa mer om det och se vilka kurser, föreläsningar och konferenser som hålls under året.

Visa/dölj innehåll

Fristående kurser

Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp 
(Linköpings universitet)

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende, möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv fördjupar sin kunskap för att kunna utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer.

Fristående kurs

Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildning (3 hp) (Linköpings universitet) riktar sig till personer (lärare/programansvariga/kursansvariga) som ska utbilda studenter i det nya examensmålet: Att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Uppdragsutbilding

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), 7,5 hp (Linköpings universitet)
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är en evidensbaserad behandlingsmodell som riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter, men har också som ambition att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar.

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT och dess manual, för att efter kursen kunna bedriva behandling. Under kursens gång måste deltagaren själv ansvara för att hitta en familj att behandla på sin arbetsplats.

Barn och trauma, 7,5 hp (Karolinska Institutet)
Detta är en kurs för yrkesverksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola- och förskola, behandlingsinstitutioner och frivilligorganisationer.

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Frågor

Frågor om våra utbildningar med högskolepoäng? Kontakta barnafrid@liu.se

Konferenser/Nätverksträffar
Visa/dölj innehåll

Barnmisshandel och sexuella övergrepp 7,5 p

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom t ex hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna  för att utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer. Kursen hålls under september-oktober 2020. Information: Anmälningstiden är ute. Studenter får mer information via antagningsbrev. 

Börjar 01 september 2020 kl. 00.00
Slutar 31 oktober 2020 kl. 00.00
Plats
Kontakt Frida Fröberg
013-28 25 65

Nätverksdag för elevhälsan - Att fråga barn om våld

Den första träffen för Barnafrids nationella nätverk för dig som arbetar inom elevhälsan. Innehåll: Våldsutsatthet och att möta barn i kris, samt samtal med forskaren Rikard Tordön om barn i samhällsvård och dessa elevers ökade hälsorisker. Sista anmälningsdag är 20 augusti och antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Börjar 02 september 2020 kl. 09.00
Slutar 02 september 2020 kl. 16.00
Plats Online - Zoom
Kontakt Maria Schillaci
013-28 12 78

En fråga om heder - konferens

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag, En fråga om heder, bjuder vi in landets Barnahusverksamheter till en konferens med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär stora konsekvenser för ett barn. Det är därmed viktigt att alla aktörer runt utsatta barn har specialistkunskap om hedersproblematik. Kontakta Sandra Skoog för anmälan.

Börjar 12 oktober 2020 kl. 08.00
Slutar 13 oktober 2020 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Hedersrelaterat våld, regionala konferenser för Barnahusen
Visa/dölj innehåll

Inom ramen för vård regeringsuppdrag En fråga om heder arrangerar vi regionala konferenser för att stärka Barnahusverksamheternas kompetens kring utredningsarbete inom hedersrelaterat våld.
På de här orterna hålls konferenserna under hösten 2020:

 1. Växjö, Kalmar, Jönköping, den 27 oktober 2020 för samtliga verksamheter på Royal Corner, och den 28 oktober 2020 för barnahussamordnarna på Barnahus Kronobergs län Västra Esplanaden 9A 3 tr Växjö
   Anmälan och program Växjö
 2. Malmö, Lund, Blekinge, Helsingborg, Kristianstad, Söderslätt, Karlskrona, den 29 oktober 2020 samtliga verksamheter på Comfort Hotell Malmö, och den 30 oktober 2020 för samordnarna på Kriscentrum för barn och ungdomar, Drottninggatan 18
  Anmälan och program Malmö
 3. Borås, Fyrbodal, Skövde, Göteborg, den 4 november 2020 för samtliga verksamheter på Quality Hotell Grand, och den 5 november 2020 för samordnarna på Barnahus Älvsborg, Kvarngatan 4 Borås.
  Anmälan och program Borås
 4. Västerås, Örebro, Uppsala, Gävle, Karlstad, Dalarna, den 9 november 2020 för samtliga verksamheter på Västerås Stadshotell, och den 10 november 2020 samordnarna på Västerås Barnahus, Källgatan 10. 
  Anmälan och program Västerås
 5. Stockholm, Nacka, Gotland, Huddinge/Botkyrka, Haninge, Stockholm Nord den 11 november för samtliga verksamheter på Ljusgården, Fleminggatan 7 Stockholm, och den 12 november 2020 för samordnarna på Barnahus Stockholm, Heleneborgsgatan 2 A
  Anmälan och program Stockholm
 6. Sundsvall, Umeå, Jämtland, den 2 december 2020 för samtliga verksamheter på Elite Knaust Hotell, och den 3 december 2020 för samordnarna på Elite Knaust Hotell. 
  Anmälan och program Sundsvall
 7. Nyköping, Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Södertälje, den 9 december 2020 samtliga verksamheter på Scandic Stora Hotellet, och den 10 december 2020 för samordnarna på Nyköpings Barnahus, Slottsgatan 21
  Anmälan och program Nyköping