UtbildningarVisa/dölj innehåll

Barnafrid erbjuder olika typer av utbildningar. Allt från enstaka föreläsningar och
nätverksträffar till kurser som ger högskolepoäng.

Foto Ulrik Svedin - LiUArbetar du med barn i till exempel skola, sjukvård, socialtjänst eller inom polisen?

Då kanske du vill utveckla dina kunskaper med fortbildning genom konferenser, nätverksträffar, föreläsningar eller hela universitetskurser.

Barnafrid arrangerar utbildningar i Sveriges regioner, samt flera specialiserade konferenser om till exempel hedersvåld eller annat våld och övergrepp mot barn.

Här nedan kan du läsa mer om det och se vilka kurser, föreläsningar och konferenser som hålls under året.

Konferenser och nätverksträffarVisa/dölj innehåll

Unga som lever med våld i sina kärleksrelationer -Våldets uttryckssätt och utmaningar gällande stöd

Carolina Överlien, professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Carolina forskar om barn och unga i utsatta livssituationer, med särskild fokus på barn och unga som lever med våld och övergrepp i sina nära relationer.

Börjar 05 oktober 2021 kl. 15.30
Slutar 05 oktober 2021 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt

Nätverksträff för Barnahus och Barnskyddsteam

Tema: Det nya barnfridsbrottet. Under dagen får du ta del av föreläsningar om vad som har hänt sedan barnfridsbrottet blev lag i juli, hur barn påverkas av att bevittna våld, den särskilda företrädarens roll och ett panelsamtal om hur det nya brottet påverkar verksamheten. Målgrupp: Alla inom Barnahus och Barnskyddsteam

Börjar 07 oktober 2021 kl. 09.30
Slutar 07 oktober 2021 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Anna Nelsson
013-28 24 16

Nätverksträff för Barnahussamordnare

Tema: Det nya barnfridsbrottet.  Under dagen får du ta del av föreläsningar om våld i nära relation och barns rätt till skydd och stöd. Dessutom arbetar vi i grupper och diskuterar hur barnfridsbrottet påverkar arbetet inom Barnahus.   Målgrupp: Barnahussamordnare

Börjar 08 oktober 2021 kl. 09.00
Slutar 08 oktober 2021 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Anna Nelsson
013-28 24 16

Symposium om Sveriges Barnskyddsteam

Tema: Kvalitets- och vidareutveckling av Barnskyddsteam.   Dagen bjuder på föreläsningar om våld mot barn och dess konsekvenser, aktuell forskning om processutveckling av hälso- och sjukvården, samt internationella exempel på hur verksamheten inom barnskyddsteam kan organiseras. Föreläsningarna ges på engelska.   Målgrupp: 1. Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänst. 2. Beslutsfattare, verksamhetsutvecklare

Börjar 08 oktober 2021 kl. 10.00
Slutar 08 oktober 2021 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Laura Korhonen
013-28 11 81

Nätverksträff för BUP & Första linjen - Små barn och trauma/PTSD

Syftet med dagen är att sprida forskningsbaserad kunskap om bedömning och behandling vid symtom efter våldsutsatthet/PTSD hos små barn inom barnpsykiatrisk verksamhet. Föreläsningen är öppen för yrkesverksamma som arbetar med eller vill lära sig mer om psykiatrisk vård för våldsutsatta och traumatiserade små barn/förskoleåldern. Fördjupning valbar under eftermiddagen. Se mer under anmälan.

Börjar 21 oktober 2021 kl. 09.00
Slutar 21 oktober 2021 kl. 12.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Poa Samuelberg
013-28 13 23

 #Enfrågaomheder - för dig som är chef i Barnahusverksamhet 

Save the date! Lunch till lunch-utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Mer information om innehåll och anmälan kommer längre fram. 

Börjar 08 december 2021 kl. 13.00
Slutar 09 december 2021 kl. 12.15
Plats Online
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

FöreläsningarVisa/dölj innehåll

Fristående kurserVisa/dölj innehåll

Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7,5 hp

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende, möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv fördjupar sin kunskap för att kunna utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer. 

Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp (Linköpings universitet)

Barn och ungdomspsykiatri, 15 hp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete - t.ex. inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatri.

Barn och ungdomspsykiatri,15 hp (Linköpings universitet)

Frågor?

Har du frågor om våra utbildningar med högskolepoäng? Kontakta barnafrid@liu.se

UppdragsutbildningarVisa/dölj innehåll