Konferenser och utbildningar

Barnafrids utbildningsutbud

Barnafrid erbjuder olika typer av utbildningar. Allt från enstaka föreläsningar och
nätverksträffar till kurser som ger högskolepoäng.

Arbetar du med barn i till exempel skola, sjukvård, socialtjänst eller inom polisen? Då kanske du vill utveckla dina kunskaper med fortbildning genom konferenser, nätverksträffar, föreläsningar eller hela universitetskurser. Här nedan kan du läsa mer om det och se vilka kurser, föreläsningar och konferenser som hålls under året.

Fristående kurser

Uppdragsutbildningar

Digitala utbildningar

Föreläsningar

Konferenser och nätverksträffar

Konferens om forskning om hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning av flickor och kvinnor

Barnafrid, Jämställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndigheten bjuder in till konferens med fokus på forskning om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att tillgängliggöra aktuell forskning med målsättning att stärka kunskapen hos landets yrkesverksamma. 

Börjar 30 maj 2023 kl. 09.00
Slutar 30 maj 2023 kl. 16.00
Plats Linköping konsert och kongress
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Nätverksträff socialtjänst, skola och civilsamhälle: Våld mellan barn och unga och samverkan

Barnafrid bjuder in till nätverksträff för socialtjänsten, skola och civilsamhälle. Temat är våld mellan barn och unga och samverkan. Mer information om program och anmälan kommer inom kort. 

Börjar 31 maj 2023 kl. 13.00
Slutar 31 maj 2023 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Maria Johansson
013-28 27 17

Barnafrid Talks: Tjejer med begränsad kriminalitet – utvecklingspsykologiska aspekter av normbrytande beteende

Azadé Azad är forskare i psykologi och legitimerad lärare, och jobbar som forskare på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet och vid Statens institutionsstyrelse. Azad kommer att presentera resultaten från de studier som rör tjejer och unga kvinnor som begått brott och utvecklingspsykologiska utmaningar de upplever i interpersonella relationer, däribland familj, vänner och skola, samt hur identitetsutveckling och vägarna in i brottslighet hänger samman.

Börjar 13 juni 2023 kl. 15.30
Slutar 13 juni 2023 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Barnafrid Talks: Våldsutsatthet och tandhälsa - hur och varför hänger det ihop?

Therese Kvist är specialisttandläkare i barn-ungdomstandvård och forskar inom barnskyddsfrågor samt kariesprevention hos förskolebarn på Karolinska Institutet, Tandläkarhögskolan. På Barnafrid Talks kommer hon att presentera en översikt kring aktuell kunskap och erfarenhet om tandhälsa och tandvård relaterat till våldsutsatthet samt lyfta möjligheter och utmaningar gällande samverkan mellan professioner.

Börjar 05 september 2023 kl. 15.30
Slutar 05 september 2023 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Nätverksträff Barnahus och barnskyddsteam: Nationella strategin om våld mot barn

Tema: Nationella strategin om våld mot barn. 4 oktober för samtliga inom barnahusverksamheterna 5 oktober parallella spår för Barnahussamordnare och BarnskyddsteamProgram och länk till anmälan kommer.

Börjar 04 oktober 2023 kl. 09.00
Slutar 05 oktober 2023 kl. 16.00
Plats
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Barnafrid Talks: När förskolan möter hedersrelaterat förtryck och våld

Devin Rexvid, universitetslektor föreläser om sin senaste forskning som har tittat på hur förskolepersonalen hanterar konkurrerande föreställningar och normer. Forskningen har också undersökt hur mödrar hanterar, sett ur förskolepersonalens perspektiv, konkurrerande föreställningar och normer och den konflikt som kan uppstå mellan förväntningar från gruppen och de uppställda förväntningarna från samhället. Vilka erfarenheter ser personal i förskolan om mödrarnas behov?

Börjar 05 december 2023 kl. 15.30
Slutar 05 december 2023 kl. 16.30
Plats Online via Zoom
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26