UtbildningarVisa/dölj innehåll

Barnafrid erbjuder olika typer av utbildningar. Allt från enstaka föreläsningar och
nätverksträffar till kurser som ger högskolepoäng.

Foto Ulrik Svedin - LiUArbetar du med barn i till exempel skola, sjukvård, socialtjänst eller inom polisen?

Då kanske du vill utveckla dina kunskaper med fortbildning genom konferenser, nätverksträffar, föreläsningar eller hela universitetskurser.

Barnafrid arrangerar utbildningar i Sveriges regioner, samt flera specialiserade konferenser om till exempel hedersvåld eller annat våld och övergrepp mot barn.

Här nedan kan du läsa mer om det och se vilka kurser, föreläsningar och konferenser som hålls under året.

Konferenser och nätverksträffarVisa/dölj innehåll

East Sweden Studio Almedalen - Hur kan digital utbildning bidra till jämlikt stöd för våldsutsatta barn?

Sverige är ett av de säkraste länderna i världen för barn att växa upp i. Ändå lever en stor andel barn med våld och inte alla får den hjälp de behöver. Hur kan den digitala omställningen av utbildning i pandemins kölvatten bidra till en likartad kunskapsnivå hos yrkesverksamma som möter barn? Medverkar gör bland annat Laura Korhonen, Centrumchef och professor i barn- och ungdomspsykiatri, Barnafrid vid Linköpings universitet. 

Börjar 06 juli 2021 kl. 15.30
Slutar 06 juli 2021 kl. 15.50
Plats Almedalen Play
Kontakt

Utbildning - Polisförhör med förskolebarn

Utbildningsdag som främst riktar sig till barnförhörsledare och åklagare som arbetar med att utreda brott mot barn, men även till andra som ser behov av att lära sig mer om barnförhör. Du får möjlighet att lära dig mer om aktuell forskning och praktiska riktlinjer kring förhör med barn i förskoleåldern.

Börjar 26 augusti 2021 kl. 13.00
Slutar 26 augusti 2021 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Mikaela Magnusson
013-28 14 07
Anna Nelsson
013-28 24 16

Nätverksträff för elevhälsan/förskola/skola

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Motala kommun och bidrar med sin kunskap. Målgrupp: personal inom förskola/skola, rektorer och andra med ledningsfunktion. Läs mer under anmälan. 

Börjar 15 september 2021 kl. 09.00
Slutar 15 september 2021 kl. 15.00
Plats Online
Kontakt Ann-Charlotte Münger
013-28 57 26

Nätverksträff för Barnahus och Barnskyddsteam

Tema: Det nya barnfridsbrottet. Under dagen får du ta del av föreläsningar om vad som har hänt sedan barnfridsbrottet blev lag i juli, hur barn påverkas av att bevittna våld, den särskilda företrädarens roll och ett panelsamtal om hur det nya brottet påverkar verksamheten. Målgrupp: Alla inom Barnahus och Barnskyddsteam

Börjar 07 oktober 2021 kl. 09.30
Slutar 07 oktober 2021 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Anna Nelsson
013-28 24 16

Nätverksträff för Barnahussamordnare

Tema: Det nya barnfridsbrottet.  Under dagen får du ta del av föreläsningar om våld i nära relation och barns rätt till skydd och stöd. Dessutom arbetar vi i grupper och diskuterar hur barnfridsbrottet påverkar arbetet inom Barnahus.   Målgrupp: Barnahussamordnare

Börjar 08 oktober 2021 kl. 09.00
Slutar 08 oktober 2021 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Anna Nelsson
013-28 24 16

Symposium om Sveriges Barnskyddsteam

Tema: Kvalitets- och vidareutveckling av Barnskyddsteam.   Dagen bjuder på föreläsningar om våld mot barn och dess konsekvenser, aktuell forskning om processutveckling av hälso- och sjukvården, samt internationella exempel på hur verksamheten inom barnskyddsteam kan organiseras. Föreläsningarna ges på engelska.   Målgrupp: 1. Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänst. 2. Beslutsfattare, verksamhetsutvecklare

Börjar 08 oktober 2021 kl. 10.00
Slutar 08 oktober 2021 kl. 16.00
Plats Online
Kontakt Laura Korhonen
013-28 11 81

FöreläsningarVisa/dölj innehåll

Fristående kurserVisa/dölj innehåll

Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7,5 hp

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende, möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv fördjupar sin kunskap för att kunna utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer. 

Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp (Linköpings universitet)

Barn och ungdomspsykiatri, 15 hp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete - t.ex. inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatri.

Barn och ungdomspsykiatri,15 hp (Linköpings universitet)

Frågor?

Har du frågor om våra utbildningar med högskolepoäng? Kontakta barnafrid@liu.se

UppdragsutbildningarVisa/dölj innehåll