Utbildningar
Visa/dölj innehåll

Barnafrid erbjuder olika typer av utbildningar, allt ifrån enstaka föreläsningar till högskolepoängsgivande kurser.

Högskoleutbildning

Fristående kurs
Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp (Linköpings universitet)
Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende, möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv fördjupar sin kunskap för att kunna utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer.

Uppdragsutbilding
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), 7,5 hp (Linköpings universitet)
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är en evidensbaserad behandlingsmodell som riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter, men har också som ambition att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar.

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT och dess manual, för att efter kursen kunna bedriva behandling. Under kursens gång måste deltagaren själv ansvara för att hitta en familj att behandla på sin arbetsplats.

Barn och trauma, 7,5 hp (Karolinska Institutet)
Detta är en kurs för yrkesverksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola- och förskola, behandlingsinstitutioner och frivilligorganisationer.

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

 

Frågor om våra utbildningar? Kontakta barnafrid@liu.se

Konferenser
Visa/dölj innehåll

Nätverksträff för Barnahus

Den 15 oktober 2019 träffas Barnahusnätverket i Linköping. Anmälan senast 30/9.

Börjar 15 oktober 2019 kl. 09.30
Slutar 15 oktober 2019 kl. 16.30
Plats Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping
Kontakt Maria Schillaci
013-28 12 78

Nätverksträff för Barnskyddsteam

Föreläsningar och nätverkande för dig som arbetar inom Barnskyddsteam. Denna gång handlar det bl a om journalföring vid ärenden som rör våld mot barn. Sista anmälningsdag är 30 september.

Börjar 15 oktober 2019 kl. 10.00
Slutar 16 oktober 2019 kl. 12.00
Plats Linköping Konsert & Kongress
Kontakt Linda Jonsson
013-28 22 26

Sexuella övergrepp på barn och mellan syskon

Länsstyrelserna i Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län bjuder in till föreläsningsdagar med föreläsare från Barnafrid, Linköpings universitet. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn inom kommun, landsting, idéburen sektor eller annan verksamhet. Tid och plats: 19 nov Jönköping, 20 nov Halland, 27 nov Kronoberg, 28 nov Blekinge. Anmälan görs på respektive länsstyrelses webbplats.

Börjar 19 november 2019 kl. 09.00
Slutar 28 november 2019 kl. 16.00
Plats Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg
Kontakt Poa Samuelberg
013-28 13 23

Externa konferenser

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige
Arrangör: Folkhälsomyndigheten
Datum: 28 - 29 maj, 2019
Plats: Stockholm City Conference Center, Folkets hus
Ort: Stockholm, Sverige
Läs mer

 

European Conference on Domestic Violence
Datum: 1 - 4 september, 2019
Plats: Oslo Congress Center People's House AS
Ort: Oslo, Norge
Läs mer