Utbildningar
Visa/dölj innehåll

Barnafrid erbjuder olika typer av utbildningar, allt ifrån enstaka föreläsningar till högskolepoängsgivande kurser.

Högskoleutbildning

Fristående kurs
Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp (Linköpings universitet)
Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende, möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv fördjupar sin kunskap för att kunna utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer.

Uppdragsutbilding
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), 7,5 hp (Linköpings universitet)
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är en evidensbaserad behandlingsmodell som riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter, men har också som ambition att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar.

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT och dess manual, för att efter kursen kunna bedriva behandling. Under kursens gång måste deltagaren själv ansvara för att hitta en familj att behandla på sin arbetsplats.

Barn och trauma, 7,5 hp (Karolinska Institutet)
Detta är en kurs för yrkesverksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola- och förskola, behandlingsinstitutioner och frivilligorganisationer.

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

 

Frågor om våra utbildningar? Kontakta barnafrid@liu.se

Konferenser
Visa/dölj innehåll

Föreläsning - Sexuella övergrepp på barn och mellan syskon

Länsstyrelserna i Blekinge, Hallands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län bjuder in till föreläsningsdagar med föreläsare från Barnafrid, Linköpings universitet. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn inom kommun, landsting, idéburen sektor eller annan verksamhet.

Börjar 19 november 2019 kl. 09.00
Slutar 28 november 2019 kl. 16.00
Plats Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg
Kontakt Poa Samuelberg
013-28 13 23

Regional Barnafridskonferens i Västerbotten

Hur kan vi upptäcka och bemöta barn utsatta för våld? Och vilken roll kan just din verksamhet ha för barnets bästa? Välkommen till en heldag om våld mot barn och vilka konsekvenser våldet får samt hur du kan ge traumamedvetet bemötande och stöd.

Börjar 21 november 2019 kl. 09.00
Slutar 21 november 2019 kl. 16.00
Plats Folkets hus , Umeå
Kontakt Maria Schillaci
013-28 12 78

Barnafridskonferensen 2020

Tema 2020: Barnkonventionen som lag och barns rätt till en uppväxt utan våld och sexuella övergrepp.

Börjar 29 januari 2020 kl. 10.00
Slutar 30 januari 2020 kl. 16.00
Plats Linköping Konsert & Kongress
Kontakt Maria Schillaci
013-28 12 78

Externa konferenser

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige
Arrangör: Folkhälsomyndigheten
Datum: 28 - 29 maj, 2019
Plats: Stockholm City Conference Center, Folkets hus
Ort: Stockholm, Sverige
Läs mer

 

European Conference on Domestic Violence
Datum: 1 - 4 september, 2019
Plats: Oslo Congress Center People's House AS
Ort: Oslo, Norge
Läs mer