Utbildningar
Visa/dölj innehåll

Barnafrid erbjuder olika typer av utbildningar, allt ifrån enstaka föreläsningar till högskolepoängsgivande kurser.

Högskoleutbildning

Fristående kurs
Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7.5 hp (Linköpings universitet)
Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete, inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, behandlingsinstitution eller rättsväsende, möter barn utsatta för övergrepp av olika slag. Kursen syftar till att den studerande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv fördjupar sin kunskap för att kunna utveckla arbetet med de utsatta barnen och deras familjer.

Uppdragsutbilding
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), 7,5 hp (Linköpings universitet)
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är en evidensbaserad behandlingsmodell som riktar sig till barn, tonåringar och deras föräldrar för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter, men har också som ambition att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess föräldrar.

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT och dess manual, för att efter kursen kunna bedriva behandling. Under kursens gång måste deltagaren själv ansvara för att hitta en familj att behandla på sin arbetsplats.

Barn och trauma, 7,5 hp (Karolinska Institutet)
Detta är en kurs för yrkesverksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola- och förskola, behandlingsinstitutioner och frivilligorganisationer.

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

 

Frågor om våra utbildningar? Kontakta barnafrid@liu.se

Konferenser
Visa/dölj innehåll

Nätverksdag för elevhälsan

Nätverksdag för dig som arbetar inom elevhälsan. Första dagen: Intressanta föredrag om hur våldsutsatthet påverkar barns förmåga till lek, lärande och hälsa.

Börjar 02 september 2020 kl. 09.30
Slutar 02 september 2020 kl. 16.00
Plats Linköping Konsert & Kongress (kan ändras till online)
Kontakt Maria Schillaci
013-28 12 78

En fråga om heder - konferens

Inom ramen för vårt regeringsuppdrag, En fråga om heder, bjuder vi in landets Barnahusverksamheter till en konferens med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.Att bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck innebär stora konsekvenser för ett barn. Det är viktigt att alla aktörer runt utsatta barn har specialistkunskap om hedersproblematik.

Börjar 12 oktober 2020 kl. 08.00
Slutar 13 oktober 2020 kl. 16.00
Plats Linköpings konsert & Kongress (kan ev ändras till online)
Kontakt Sandra Skoog
013-28 17 99

Barnafrid föreläser
Visa/dölj innehåll

Att rusta barn, familjer och oss själva – vem gör vad?

Föreläsare från Barnafrid: 

Trauma på kartan – från forskning till prevention i praktik. Seminarium med Maria Schillaci och Poa Samuelberg, leg. psykologer

Målgrupp:

Chefer och medarbetare inom Första linjen, samt politiker och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som påverkar Första linje-verksamheternas arbete.

Arrangör:

Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting

Datum:

5 december, 2019

Plats:

Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Läs mer

Våldsbrott mot barn – hur kan vi tillgodose barns rättigheter i rättsprocessen?

Föreläsare från Barnafrid:

Carl Göran Svedin; Barnafrid har på regeringens uppdrag utvärderat Barnahusverksamheterna i Sverige och resultatet presenteras under seminariet. Utvärderingen identifierar både goda exempel och brister i verksamheten.

Målgrupp:

Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom Barnahus, polis, åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvården, civila samhället samt övriga berörda inom rättsväsendet. 

Arrangör:

Länsstyrelsen i Stockholms i samarbete med Rädda barnens tre distrikt i Stockholms län. 

Datum:

Tisdag 3 december 2019

Plats:

World Trade Center Klarabergsviadukten 70 

Läs mer