Om ossVisa/dölj innehåll

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Photo Taken In Chiang Mai, Thailand Foto Getty ImagesBarnafrid ska vara en länk mellan forskning och praktik och är idag ansvariga för olika nationella yrkesnätverk där yrkesverksamma bjuds in till träffar med föreläsningar och möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Kunskapscentrumet ska årligen identifiera kunskapsbehov och målanpassa kunskapssammanställningar för berörda yrkesgrupper, men även identifiera utvecklingsområden och redovisa dessa årligen till regeringen.

Barnafrid leds av centrumchef Laura Korhonen, har 13 anställda och en styrelse om nio ledamöter. Verksamheten ska årligen redovisas till Socialdepartementet.

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag och vår ansökan.

Ledning och administrationVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Post- och besöksadressVisa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Barnafrid
581 83 Linköping

Besöksadress

Sandbäcksgatan 7, plan 3
Campus US

VerksamhetsredovisningVisa/dölj innehåll

Året som gått 2020

Året inleddes med firande på Barnafridskonferensen: Barnkonventionen hade äntligen blivit svensk lag. Barnafrids digitala basprogram om våld mot barn lanserades i syfte att alla yrkesverksamma ska ha jämlik tillgång till evidensbaserad kunskap. På grund av rådande omständigheter med anledning av Covid-19 blev flera delar av verksamheten digitaliserade under året. Efter en snabb omställning kan vi nu anordna nätverksmöten och konferenser helt på distans. Arbetet med våra olika regeringsuppdrag såsom Trauma på kartan, En fråga om heder och Kompetensstöd till hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, har varit en central del av verksamheten under 2020. Detta arbete har också främjat vår samverkan med olika nationella aktörer, vilket har varit mycket betydelsefullt under den pågående pandemin.

Läs hela verksamhetsredovisningen

Året som gått 2019
Under året 2019 har Barnafrid funnits med på många olika arenor, både svenska och internationella.

Läs hela verksamhetsredovisningen


Året som gått 2018

Under året fick vi tre nya och viktiga regeringsuppdrag. Ett handlar om att utvärdera Sveriges 32 Barnahus, och det andra, Trauma på kartan, om att höja kompetensen inom BUP och första linjens psykiatri. I det tredje uppdraget kartlägger vi kunskapsbehoven på Sveriges barnahus när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs hela verksamhetsredovisningen


Året som gått 2017

Barnafrids forskare har under året publicerat drygt 10 vetenskapliga artiklar. Artiklarna har bland annat handlat om ungdomars erfarenheter av potentiellt traumatiserande händelser och dess påverkan på hälsan, unga i sexuell exploatering och fysisk barnmisshandel.


Året som gått 2016

Under en kunskapsfylld dag på Konsert & Kongress i Linköping invigdes Barnafrid den 7 december 2016. Under dagen deltog runt 300 personer som alla på något sätt arbetar med utsatta barn. Professor Carl Göran Svedin välkomnade besökarna med att berätta om vägen fram till det som idag är det nationella kunskapscentrumet Barnafrid.

Läs hela verksamhetsredovisningen

OrganisationVisa/dölj innehåll