Om oss
Visa/dölj innehåll

Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts våld och andra övergrepp, men även till yrkesverksamma vid till exempel myndigheter. Målet för kunskapscentrumet är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

Photo Taken In Chiang Mai, Thailand Foto Getty ImagesBarnafrid ska vara en länk mellan forskning och praktik och är idag ansvariga för olika nationella yrkesnätverk där yrkesverksamma bjuds in till träffar med föreläsningar och möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Kunskapscentrumet ska årligen identifiera kunskapsbehov och målanpassa kunskapssammanställningar för berörda yrkesgrupper, men även identifiera utvecklingsområden och redovisa dessa årligen till regeringen.

Barnafrid leds av tf centrumchef Laura Korhonen, har 13 anställda och en styrelse om nio ledamöter. Verksamheten ska årligen redovisas till Socialdepartementet och utvärderas under 2019.

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag och vår ansökan.

Ledning och administration
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Styrelsen för Barnafrid
Visa/dölj innehåll

Styrelsen för Barnafrid leds av styrelseordförande Christina Ekerfelt och består av nio ledamöter, varav en forskarstuderande.

Styrelsens ledamöter sitter på förordnande av rektor för Linköpings universitet och studentrepresentanten tillsätts av Medicinska fakultetens studentkår Consensus. Styrelsens mandat sträcker sig över tre år, 2017-2019, och sammanträder fyra gånger per år.

Ordförande
Christina Ekerfelt, Linköpings universitet

Ledamöter
Carolina Överlien, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Gunilla Sydsjö, Region Östergötland
Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen
Marianne Ny, Åklagarmyndigheten
Per Dannetun, Linköpings universitet
Pernilla Baralt, Barn och jämställdhetsexpert, fd statssekreterare Socialdepartementet
Studentrepresentant (för tillfället ej tillsatt)

Beslut gällande styrelsen för Barnafrid
Instruktion för Barnafrid
Förordnande av ledamöter i styrelsen för Barnafrid
Förordnande av nya ledamöter i styrelsen för Barnafrid

Post- och besöksadress
Visa/dölj innehåll

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Barnafrid
581 83 Linköping

Besöksadress

Hus 511
ingång 75, 76 eller 78, plan 12
Campus US

Verksamhetsredovisning
Visa/dölj innehåll

Året som gått 2018

Under året fick vi tre nya och viktiga regeringsuppdrag. Ett handlar om att utvärdera Sveriges 32 Barnahus, och det andra, Trauma på kartan, om att höja kompetensen inom BUP och första linjens psykiatri. I det tredje uppdraget kartlägger vi kunskapsbehoven på Sveriges barnahus när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs hela verksamhetsredovisningen

 

Året som gått 2017

Barnafrids forskare har under året publicerat drygt 10 vetenskapliga artiklar. Artiklarna har bland annat handlat om ungdomars erfarenheter av potentiellt traumatiserande händelser och dess påverkan på hälsan, unga i sexuell exploatering och fysisk barnmisshandel.

Läs hela verksamhetsredovisningen

 

Året som gått 2016

Under en kunskapsfylld dag på Konsert & Kongress i Linköping invigdes Barnafrid den 7 december 2016. Under dagen deltog runt 300 personer som alla på något sätt arbetar med utsatta barn. Professor Carl Göran Svedin välkomnade besökarna med att berätta om vägen fram till det som idag är det nationella kunskapscentrumet Barnafrid.

Läs hela verksamhetsredovisningen