Inspirationslunch mitt i månaden

Få inspiration av andra i deras arbete med att ge fler barn och unga en skyddad uppväxt fri från våld. Barnafrid bjuder in till inspirationslunch tredje fredagen i månaden. En serie digitala seminarier med goda exempel från verksamheter, bland annat arbetssätt, metoder och samverkan ofta med ett våldsförebyggande perspektiv.

Skuggbild över barnhänder som formar ett hjärta Foto Catherine Falls Commercial Program våren 2023

20 januari

Reflektioner och erfarenheter kring hur man kan hantera och förebygga våld mellan barn och unga. 
Mats Glans, Central utvecklingsledare, Malmö stad, Stadskontoret
Birgitta Månsson, Central utvecklingsledare, Malmö stad, Stadskontoret

Mer information om deras arbete finns här.

 

17 februari

Hamnen- om samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer

Mer information om deras arbete finns att tillgå här.

 

17 mars

Utväg Skaraborg och utväg Älvsborg 
En del av västra götalandsregionen som arbetar med ett förebyggande perspektiv för att myndighetsgemensamt sprida information och öka kunskapen om våld i nära relation. De erbjuder även enskilda samtal och gruppverksamhet för personer som är eller har varit utsatta för våld, personer som utövar eller har utövat våld och barn och unga som har upplevt våld.

Mer information om deras arbete finns här.

 

21 april

BRIS berättar bland annat om deras arbete gällande samverkan med socialtjänst och skola samt deras gruppverksamhet för familjehemsplacerade barn.

19 maj

Praktiska exempel på barninkludering utifrån Barnafrids arbete
Hanna Antonsson och Maria Lindersson, utredare på Barnafrid

Höstens datum:

15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december.

 

 

 

Anmälan

Tredje fredagen varje månad, klockan 12:00-12:40 via Zoom.
Varav 30 minuter föreläsning och 10 minuter frågestund.

Anmäl dig senast dagen innan web-seminariet för att hinna få länk och lösenord skickat till dig på den vid anmälan angivna e-postadressen. Dubbelkolla gärna att e-postadressen är korrekt inskriven.

Din anmälan gäller sedan för samtliga tillfällen under 2023.

Anmäl dig här