Inspirationslunch mitt i månaden

Få inspiration av andra i deras arbete med att ge fler barn och unga en skyddad uppväxt fri från våld. Barnafrid bjuder in till inspirationslunch tredje fredagen i månaden. 

Barnafrids inspirationslunch består av en serie digitala seminarier med goda exempel från verksamheter, bland annat arbetssätt, metoder och samverkan ofta med ett våldsförebyggande perspektiv.  

Tredje fredagen varje månad, klockan 12:00-12:40 via Zoom.
Varav 30 minuter föreläsning och 10 minuter frågestund.
Ta del av programmet nedan.

 

Vårens program

17 maj

Praktiska exempel på barninkludering utifrån Barnafrids arbete.

Natalie Söderlind och Maria Lindersson, utredare på Barnafrid föreläser om hur Barnafrid arbetar med barninkludering. 

Höstens datum

15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december

Genomförda föreläsningar

Bris arbete med samverkan mellan skola och socialtjänst

Samverkan med socialtjänst och skola samt gruppverksamhet för familjehemsplacerade barnCatarina Nylund, från BRIS berättar bland annat om deras arbete gällande samverkan med socialtjänst och skola samt deras gruppverksamhet för familjehemsplacerade barn.

Förebygga våld mellan barn och unga

Mats Glans från Malmö stad berättade om reflektioner och erfarenheter kring hur man kan hantera och förebygga våld mellan barn och unga.

Samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer

Hamnen är en mottagning för barn, ungdomar och föräldrar som behöver stöd av olika anledningar. På Hamnen som är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Gustavsbergs vårdcentral arbetar socionomer och psykologer. På Inspirationslunchen kommer Lovisa Mellerby, psykolog och mottaningssamordnare på Hamnen att prata om samverkan för tidigt stöd till barn och deras familjer.

Utväg Skaraborg och utväg Älvsborg 

En del av västra götalandsregionen som arbetar med ett förebyggande perspektiv för att myndighetsgemensamt sprida information och öka kunskapen om våld i nära relation. De erbjuder även enskilda samtal och gruppverksamhet för personer som är eller har varit utsatta för våld, personer som utövar eller har utövat våld och barn och unga som har upplevt våld.

Anmälan

Tredje fredagen varje månad, klockan 12:00-12:40 via Zoom.
Varav 30 minuter föreläsning och 10 minuter frågestund.

Anmäl dig senast dagen innan web-seminariet för att hinna få länk och lösenord skickat till dig på den vid anmälan angivna e-postadressen. Dubbelkolla gärna att e-postadressen är korrekt inskriven.

Din anmälan gäller sedan för samtliga tillfällen under 2023.

Anmäl dig här

Kontakt