Kontakta oss på Barnafrid

Kontaktuppgifter

Barnafrids uppdrag är att samla och sprida kunskap om olika typer av våld mot barn och unga. Vår verksamhet riktar sig mot yrkesverksamma som möter barn och unga eller tar beslut som rör dem. Barnafrid rådgör inte i enskilda ärenden. 

Universitetet är en statlig myndighet och det du skriver/skickar till oss kan bli en allmän handling och därmed diarieföras.

Ledning och administration

Barnafrids programområden

För frågor om programmet för skola/förskola, elevhälsa, vänligen kontakta Laura Korhonen. 

För frågor om nätverk och evenemang

För press/media och övriga kommunikationsfrågor

Alla medarbetare

E-post, post- och besöksadress

E-post till Barnafrid

För att kontakta Barnafrid via epost, maila till barnafrid@liu.se.

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)
Barnafrid
581 83 Linköping

Besöksadress

Sandbäcksgatan 7, plan 3
Campus US

Organisation