Våra utbildningar

Barnafrid erbjuder olika typer av utbildningar. Allt från enstaka föreläsningar, webbutbildningar till kurser som ger högskolepoäng.

Fristående kurser

Uppdragsutbildningar

Barnafrids kunskapsportal

Webbutbildningar

Föreläsningar

Kalendarium för evenemang hos Barnafrid