Fysioterapeutiska prehabiliterings- och rehabiliteringsinterventioner för patienter med degenerativa muskuloskeletala sjukdomar som genomgår kirurgiska ingrepp.

  • Databas från PREPARE randomiserad, kontrollerad studie som jämför effekter av prehabilitering eller väntelista för kirurgi för degenerativa ryggsjukdomar och postoperativa uppföljningar efter 6, 12, 24 månader
  • Databas från en randomiserad, kontrollerad studie som jämför effekter 3, 6, 12, 24-36 månader efter tidig psykomotorisk, postoperativ rehabilitering eller fysisk aktivitetsrekommendationer på grund av ländryggsfusionskirurgi för degenerativa ryggsjukdomar
  • Utfall av nack- eller ryggkirurgi subgrupperad, baserad på om patienter har fått prehab och/eller post operationsrehabilitering

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation