Fysioterapi vid ländryggssmärta

Jag är forskarstuderande samtidigt som jag arbetar kliniskt i primärvård. Under mitt kliniska arbete har jag utvecklat ett särskilt intresse för ländryggsproblematik. Ländryggsbesvär är vanligt förekommande och många söker hjälp för sina besvär i primärvården.

I mitt avhandlingsarbete fokuserar jag på fysioterapeutisk behandling vid ländryggsbesvär. Idag vet vi lite om vilka fysioterapeutiska behandlingar som ger bäst effekt vid ländryggsbesvär, än mindre om vad i behandlingen som ger effekten.

I min forskning tittar jag på effekten av fysioterapeutisk behandling, faktorer som påverkar resultatet av behandling samt vad i behandlingen som ger effekt. Detta för både ospecifika ländryggsbesvär och diagnostiserade ländryggssjukdom (exempelvis diskbråck eller spinal stenos). 

Publikationer

2022

2021

2019

Forskning

Kollegor

Organisation