Maria Fors

Jag är forskarstuderande i fysioterapi och arbetar kliniskt i primärvården. Min forskning fokuserar på fysioterapeutisk behandling av ländryggsbesvär.

Fysioterapi vid ländryggssmärta

Jag är forskarstuderande samtidigt som jag arbetar kliniskt i primärvård. Under mitt kliniska arbete har jag utvecklat ett särskilt intresse för ländryggsproblematik. Ländryggsbesvär är vanligt förekommande och många söker hjälp för sina besvär i primärvården.

I mitt avhandlingsarbete fokuserar jag på fysioterapeutisk behandling vid ländryggsbesvär. Idag vet vi lite om vilka fysioterapeutiska behandlingar som ger bäst effekt vid ländryggsbesvär, än mindre om vad i behandlingen som ger effekten.

I min forskning tittar jag på effekten av fysioterapeutisk behandling, faktorer som påverkar resultatet av behandling samt vad i behandlingen som ger effekt. Detta för både ospecifika ländryggsbesvär och diagnostiserade ländryggssjukdom (exempelvis diskbråck eller spinal stenos). 

Publikationer

2024

Paul Enthoven, Linnea Menning, Birgitta Öberg, Karin Schröder, Maria Fors, Yvonne Lindbäck, Allan Abbott (2024) Physiotherapists' experiences of implementation of the BetterBack model of care for low back pain in primary care - a focus group interview study Physiotherapy Theory and Practice Vidare till DOI

2023

Maria Fors (2023) Best Practice Physiotherapy for Patients with Low Back Pain in Primary Care: Clinical Outcomes and Explanatory Factors
Maria Fors, Birgitta Öberg, Paul Enthoven, Karin Schröder, Hugo Hesser, Henrik Hedevik, Allan Abbott (2023) Are illness perceptions and patient self-care enablement mediators of treatment effect in best practice physiotherapy low back pain care? Secondary mediation analyses in the BetterBack trial Physiotherapy Theory and Practice, Artikel 2210676 Vidare till DOI

2022

Maria Fors, Birgitta Öberg, Paul Enthoven, Karin Schröder, Allan Abbott (2022) The association between patients' illness perceptions and longitudinal clinical outcome in patients with low back pain PAIN Reports, Vol. 7, Artikel e1004 Vidare till DOI

2021

Karin Schröder, Birgitta Öberg, Paul Enthoven, Henrik Magnusson, Maria Fors, Allan Abbott (2021) Effectiveness and Quality of Implementing a Best Practice Model of Care for Low Back Pain (BetterBack) Compared with Routine Care in Physiotherapy: A Hybrid Type 2 Trial Journal of Clinical Medicine, Vol. 10, s. 1230- Vidare till DOI

Forskning

Kollegor

Organisation