Fotografi av Yvonne Lindbäck

Yvonne Lindbäck

Universitetslektor

Lärare och forskar på avdelningen fysioterapi , legitimerad sjukgymnast med specialistkompetens inom ortopedi och kliniskt verksam i primärvården. Kursansvarig för den fristående kurs ”Ländryggsbesvär undersökning och behandling”, på avancerad nivå.

Ländryggsdiagnostik

Studier om patienter med specifik ländryggsdiagnos på väntelista till ryggkirurgi.

Studierna har två övergripande syften, där ett syfte är att utvärdera preoperativ sjukgymnastik innan ryggkirurgi. Ett annat syfte är att analysera vilka faktorer som inverkar på långsiktigt utfall och prognos på smärta och funktion efter ryggkirurgisk åtgärd. 

Pågående studier:

Prepare - Effekten av klassificeringsbaserad sjukgymnastik och träning inför ryggkirurgi 

En randomiserad klinisk studie på Ryggkliniken och i primärvård. Syftet är att utvärdera om preoperativ sjukgymnastik förbättrar det postoperativa resultatet på kort och lång sikt avseende smärta, funktion och hälsa, jämfört med sedvanlig preoperativ rutin för patienter med specifik ryggdiagnos inbokade till ryggkirurgi.

Mätning av perceptionströsklar och smärttrösklar preoperativt respektive 3 månader postoperativt

En tvärsnittsstudie med syftet är att beskriva smärtreaktionsmönster preoperativt hos patienter med specifik ländryggsdiagnos samt identifiera förekomst av förändrat smärtreaktionsmönster. Syftet är också att jämföra smärtreaktionsmönstret pre- och postoperativt samt studera om det finns samvariation mellan preoperativt smärtreaktionsmönster och utfall på smärta, funktion och hälsa på kort och lång sikt.

Patienternas erfarenhet av preoperative sjukgymnastik innan ryggkirurgi

En intervjustudie, med innehållsanalys som analysmetod. Syftet är att studera patienters erfarenhet av den preoperativa sjukgymnastiken. 

 

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • Leg sjukgymnast 1989
  • Magisterexamen 2001
  • Specialistkompetens ortopedi 2001
  • Diploma i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) 2005
  • Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap (PhD) 2018

Undervisning

  • Lärare på Fysioterapeutprogrammet
  • Kursansvarig för kursen ”Ländryggsbesvär undersökning och behandling”, 7.5hp avancerad nivå.
  • Jag har föreläsningar och praktisk färdighetsträning främst i diagnostik, behandling och utvärdering av ländrygg- och nackbesvär och det spännande och viktiga kliniska resonemanget som hör dit.
  • Handledning av kandidatuppsatser. 

Publikationer Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer

2021

2019

2018

2017

Forskning Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll