12 december 2023

På kvällen den 14 november samlades ett entusiastiskt sällskap på Munkkällaren i Linköping för Centrum för medicinsk humaniora och bioetiks (CMHB:s) tredje vetenskapliga salong. Med temat "framtidens kvinnohälsa" deltog över 30 inbjudna gäster för att få inspiration, knyta nya kontakter och för att diskutera framtidens möjligheter.

Panelsamtal under vetenskaplig salong
Panelen diskuterade delaktighet och representation i vården, samt hur vården kan förbättras för att inkludera olika grupper. Jenny Widén

Vid en vetenskaplig salong delar panelen kort sina perspektiv på det aktuella temat, följt av ett samtal mellan panelisterna och gästerna. I en tid som kräver snabba svar ger den vetenskapliga salongen utrymme för reflektion från olika perspektiv.

Årets tema och talare

Årets tema fokuserade på kvinnors hälsa, ett ämne som under de senaste åren intensivt diskuterats inom politik, media och akademi. Frågor kring bristande kunskap om specifika sjukdomar och skador hos kvinnor, vem som får ta plats i och göra sin röst hörd och hur ny teknik kan leda till bättre vård tog plats under kvällens samtal.

En bred panel av talare från både myndigheter, forskningsfinansiärer och forskning delade med sig av sina perspektiv och insikter. Kvällens panel bestod av:

  • Tobias Ekenlie, centrumchef Barn- och kvinnocentrum, Region Östergötland
  • Nadja Fagrell Trygg, forskningssekreterare, FORTE
  • Lisa Guntram, universitetslektor, Tema Teknik och social förändring samt Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, LiU
  • Anna Spångeus, biträdande professor och överläkare, Institutionen för hälsa, medicin och vård, LiU samt MEGA-kliniken, Region Östergötland
  • Susanne Åhlund, Chief Midwifery Officer CMiO, utredare, Socialstyrelsen
  • Moderator: Kristin Zeiler, professor, Tema Teknik och social förändring samt Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, LiU

Panelisterna hade endast åtta minuter var att presentera sina perspektiv, men lyckades trots detta, eller kanske tack vare detta, få fram essensen i sitt budskap. Porträtt av Ann JosefssonAnn Josefsson fann insikter under kvällen. Foto Jenny Widén Ann Josefsson, professor och överläkare på Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, fann insikter i ett av de pågående forskningsprojekt som presenterades:
– Jag blev imponerad av Anna Spångeus forskningsprojekt som berör hur få kvinnor det är som har en adekvat behandling för benskörhet. Och just därför är ju hennes projekt otroligt viktigt och spännande. Hur kan de här behoven synliggöras?

Panelsamtal om utmaningar och möjligheter

Panelsamtalet inkluderade bland annat reflektioner kring vem som får göra sin röst hörd i vården och hur vården kan förbättras för att inkludera olika grupper, även inom forskning. Lisa Guntram, forskare och koordinator på CMHB, betonade behovet av bredare perspektiv:

Vi behöver tvärvetenskapliga angreppssätt för att reflektera över vad som får och inte får höras i forskningen.


Samverkan och dialog mellan forskarsamhället, klinik, regioner och myndigheter lyftes fram som avgörande för att möta utmaningar och skapa möjligheter inom kvinnohälsa.

Porträtt av Gun RingGun Ring poängterade kvällens perspektiv kring ålder. Foto Jenny Widén Gun Ring, ordförande i Osteoporosföreningen i Östergötland, underströk ett av kvällens tvärgående perspektiv kring ålder:
– Det var mycket intressant att se hur det forskas om kvinnors hälsa. Både från unga kvinnor med förlossning och förlossningsskador, men också de äldre kvinnorna. Kvällen gav ett helhetsperspektiv från ung till gammal kvinna.

Sammanfattningsvis speglade kvällen en öppen diskussion om kvinnohälsa, idag och imorgon. Deltagarna fick insikter från olika perspektiv, och samtalet kretsade kring utmaningar och möjligheter som kräver fortsatt uppmärksamhet och, framför allt, samarbete för alla kvinnors hälsa.

 

Tidigare vetenskapliga salonger med CMHB

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.