Vetenskaplig salong om pandemins konsekvenser

Pandemin har fått långtgående konsekvenser för individer, hälso- och sjukvården och samhället i stort. Den har inneburit och fortsätter att innebära utmaningar, såväl existentiellt och socialt som ur vård- och medicinska perspektiv, på lokal som nationell och global nivå.

 Sofia Morberg Jämterud ser upprymd ut under sin föreläsning. Sofia Morberg Jämterud föreläser vid den vetenskapliga salongen.

I september 2022 diskuterades dessa frågor när CMHB arrangerade sin andra vetenskapliga salong kring ämnet ”Pandemi och Post-Pandemi: Oväntade samarbeten, innovationer och insikter”. Med fokus på oväntade samarbeten som pandemin lett till – och krävt – gav paneldeltagarna exempel på givande och lovande tvärvetenskapliga samarbeten och reflekterade kring hur de kan möjliggöras.

I panelen deltog Mathilda Björk, professor, Institutionen för hälsa medicin och vård, LiU; Krister Björkegren, regiondirektör, Region Östergötland; Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen och Kristin Zeiler, professor, Tema Teknik och social förändring samt Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, LiU. I sina korta presentationer synliggjorde panelisterna på olika sätt nya insikter och innovativa sätt att förstå och undersöka pandemiska utmaningar och konsekvenser.

Vid CMHBs vetenskapliga salonger står samtalet och dialogen i centrum genom att bjuda in deltagare från olika sammanhang till en kreativ, reflexiv och kritisk diskussion kring ett delat intresseområde. I en tid som frågar efter snabba svar ger den vetenskapliga salongen möjlighet till reflektion utifrån olika perspektiv. Vid de runda bordssamtal som följde efter panelisternas presentationer diskuterade panelisterna och salongens gäster – aktörer från regional och nationell nivå inom hälso- och sjukvårdssektorn – sådant vi lärt oss och sådant som blivit möjligt trots, och ibland på grund av, pandemin.

Kontakt

Om CMHB

Senaste nytt från LiU