11 april 2023

Pandemin har fått långtgående konsekvenser för individer, hälso- och sjukvården och samhället i stort. Den har inneburit och fortsätter att innebära utmaningar, såväl existentiellt och socialt som ur vård- och medicinska perspektiv, på lokal som nationell och global nivå.

 Sofia Morberg Jämterud ser upprymd ut under sin föreläsning. Sofia Morberg Jämterud föreläser vid den vetenskapliga salongen.

I september 2022 diskuterades dessa frågor när CMHB arrangerade sin andra vetenskapliga salong kring ämnet ”Pandemi och Post-Pandemi: Oväntade samarbeten, innovationer och insikter”. Med fokus på oväntade samarbeten som pandemin lett till – och krävt – gav paneldeltagarna exempel på givande och lovande tvärvetenskapliga samarbeten och reflekterade kring hur de kan möjliggöras.

I panelen deltog Mathilda Björk, professor, Institutionen för hälsa medicin och vård, LiU; Krister Björkegren, regiondirektör, Region Östergötland; Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen och Kristin Zeiler, professor, Tema Teknik och social förändring samt Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, LiU. I sina korta presentationer synliggjorde panelisterna på olika sätt nya insikter och innovativa sätt att förstå och undersöka pandemiska utmaningar och konsekvenser.

Vid CMHBs vetenskapliga salonger står samtalet och dialogen i centrum genom att bjuda in deltagare från olika sammanhang till en kreativ, reflexiv och kritisk diskussion kring ett delat intresseområde. I en tid som frågar efter snabba svar ger den vetenskapliga salongen möjlighet till reflektion utifrån olika perspektiv. Vid de runda bordssamtal som följde efter panelisternas presentationer diskuterade panelisterna och salongens gäster – aktörer från regional och nationell nivå inom hälso- och sjukvårdssektorn – sådant vi lärt oss och sådant som blivit möjligt trots, och ibland på grund av, pandemin.

Kontakt

Om CMHB

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.