11 april 2023

Pandemin har fått långtgående konsekvenser för individer, hälso- och sjukvården och samhället i stort. Den har inneburit och fortsätter att innebära utmaningar, såväl existentiellt och socialt som ur vård- och medicinska perspektiv, på lokal som nationell och global nivå.

 Sofia Morberg Jämterud ser upprymd ut under sin föreläsning.
Sofia Morberg Jämterud föreläser vid den vetenskapliga salongen.

I september 2022 diskuterades dessa frågor när CMHB arrangerade sin andra vetenskapliga salong kring ämnet ”Pandemi och Post-Pandemi: Oväntade samarbeten, innovationer och insikter”. Med fokus på oväntade samarbeten som pandemin lett till – och krävt – gav paneldeltagarna exempel på givande och lovande tvärvetenskapliga samarbeten och reflekterade kring hur de kan möjliggöras.

I panelen deltog Mathilda Björk, professor, Institutionen för hälsa medicin och vård, LiU; Krister Björkegren, regiondirektör, Region Östergötland; Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen och Kristin Zeiler, professor, Tema Teknik och social förändring samt Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, LiU. I sina korta presentationer synliggjorde panelisterna på olika sätt nya insikter och innovativa sätt att förstå och undersöka pandemiska utmaningar och konsekvenser.

Vid CMHBs vetenskapliga salonger står samtalet och dialogen i centrum genom att bjuda in deltagare från olika sammanhang till en kreativ, reflexiv och kritisk diskussion kring ett delat intresseområde. I en tid som frågar efter snabba svar ger den vetenskapliga salongen möjlighet till reflektion utifrån olika perspektiv. Vid de runda bordssamtal som följde efter panelisternas presentationer diskuterade panelisterna och salongens gäster – aktörer från regional och nationell nivå inom hälso- och sjukvårdssektorn – sådant vi lärt oss och sådant som blivit möjligt trots, och ibland på grund av, pandemin.

Kontakt

Om CMHB

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.