Datorbaserad textanalys

Böcker och serverhall.

Datorbaserade analyser erbjuder nya sätt att få fram texters innehåll. Vi analyserar stora textmassor och använder dessa som sociala sensorer för att undersöka vad människor känner, tänker och pratar om. Vi använder avancerade maskininlärningsmetoder för att analysera hur diskussionen och uppfattningarna om migrationen förändrats över tid i olika befolkningsgrupper.

Institutet för analytisk sociologi har erhållit ett stort forskningsbidrag från Vetenskapsrådet för att med hjälp av storskalig datorbaserad textanalys studera dynamiken i den offentliga debatten. Vår internationella forskargrupp analyserar texter från internetforum, dagspress och debatter i riksdagen. Detta ger oss kunskap om hur den allmänna opinionen angående samhällsutvecklingen förändras. Framför allt vill vi försöka förstå hur Sverige anpassar sig till den samtida migrationen och hur den offentliga debatten om invandring förändrats över tid.

 

Forskargruppen består av forskare med skilda metodologiska och ämnesmässiga kunskaper. Vissa är exempelvis experter på migration och integration och andra på maskininlärningsmetoder för sociologisk textanalys. Fokus ligger på hur samspelet mellan allmänhet, media och politiska aktörer påverkar opinionsdynamiken. De förändringar som nyligen skett kring inställningen till immigrationsfrågorna, och som sveper över Europa i efterdyningarna av flyktingkrisen under 2015, utgör ett drastiskt exempel på en sådan dynamik. Vårt mål är att bättre förstå de processer som gör att frågor om migration och integration konceptualiseras på olika sätt i olika sociala grupper, medier och politiska partier, vilket vi sedan hoppas kommer att kunna leda fram till evidensbaserade policyrekommendationer gällande integrationen. 

 

Läs mer: Vem styr debatten om migrationen?

 

Projekttid: Januari 2019 - obestämd tid

 

För mer information och uppdaterade aktiviteter se projektets engelska hemsida.

 

Den internationella forskargruppen i textanalys samlades för en kick-off i mars 2019.

Forskare

Aktiviteter och resultat

Finansiärer och partner

Organisation