EIWO - Exkludering och ojämlikhet i det senare arbetslivet

EIWO - exkludering och ojämlikhet i sena arbetslivet.
Lars-Christer Hydén

EIWO - exkludering och ojämlikhet i det senare arbetslivet - tänjer gränserna för kunskap om senare arbetsliv och potentialen för dess inkluderande förlängning. Programmet ger kunskap om åldrande-, arbetslivs- och livsloppspolitiken.

EIWO behandlar det senare arbetslivet och dess inkluderande och jämlika förlängning. Det fokuserar på livslopp, "agency", arbetsplatser, branscher och ekonomiska förhållanden. EIWO identifierar perspektiv på livsloppspolitik, livslånga lärandeprocesser och flexibel anpassning för att förlänga arbetslivet och  undvika ökad selektiv exkludering och ojämlikhet.

Mer information om EIWO

Programmet finansieras av FORTE.

Om EIWO

För att möta behoven från ett åldrande samhälle behöver vi förbättra möjligheterna till ett förlängt arbetsliv. EIWO syftar till att öka kunskapen om den senare delen av arbetslivet och möjligheten till en inkluderande och jämlik förlängning av arbetslivet. 

Utifrån ett teoretiskt drivet flernivå-perspektiv, med fokus på män och kvinnors olika levnadsvillkor, har forskningen inom programmet ett livsloppsperspektiv på exkludering och ojämlikhet när det kommer till anställningstrygghet, arbetslivskvalitet och arbetsplatser samt konsekvenserna av detta.

Faktorer som främjar livslångt lärande och ett längre arbetsliv

EIWO ämnar identifiera faktorer som främjar processer av livslångt lärande samt en flexibel anpassning till ett förlängt arbetsliv i syfte att undvika ökad exkludering och ojämlikhet.

EIWO har fem mål

  • Att öka kunskapen om möjligheter och begränsningar av ett längre arbetsliv. Det görs genom att utvärdera typer, orsaker och effekter av exkludering och ojämlikhet i Sverige och Europa.
  • Att utvärdera politiska åtgärders, institutioners och företags inflytande på ojämlika arbetsmöjligheter, möjligheter till livslångt lärande, arbetslivsförändringar, trygghetsnivå samt dess effekter för äldre personers arbetslivsbana och förändrade förhållanden.
  • Att ge en djup förståelse av hur tidigare skeden i livet påverkar och strukturerar uppfattningen av samt ackumuleringen av ojämlikhet och ogynnsamma omständigheter.
  • Att informera om och främja en inkluderande svensk social- och arbetspolitik genom en ökad förståelse för alternativa metoder i Europa.
  • Att utmana politiken för att minimera ökade risker genom livet och att minska exkludering och ojämlikhet i den senare delen av arbetslivet.

Inverkan på arbetsmarknads- och anställningspolitik

Programmet bygger på nuvarande och tidigare forskning samt på ett internationellt nätverk av seniora och juniora forskare. Utfallet innefattar teoretiska framsteg, metodologisk innovation, samt inverkan på både EU:s och den nationella arbetsmarknadspolitiken samt på anställningspolitiken hos olika branscher och företag.

 

EIWOs samarbetspartners

Linköpings universitet, Sverige

Prof. Dr. Andreas Motel-Klingebiel
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society

Dr. Indre Genelyte
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society

Dr. Susanne Kelfve
Division Ageing and Social Change and Division of Social Work
Department of Culture and Society

Gülin Öylu (2021-)
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society

Annika Heuer
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society

Landry Botokou (2023-)
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society

Lijun Peng (2023-)
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society

University of Vechta,Tyskland

Prof. Dr. Frerich Frerichs (-2022)
Institute of Gerontology
Department of Ageing and Work

Dr. Laura Naegele (-2022)
Institute of Gerontology
Department of Ageing and Work

Dr. Wiebke Schmitz (-2022)
Institute of Gerontology
Department of Ageing and Work

Institute for Gerontology at TU Dortmund University, Tyskland

Prof. Dr. Gerhard Naegele
Institute of Gerontology
Department of Ageing and Work

TU Dortmund University, Germany
Prof. Dr. Monika Reichert
Department of Social Sciences

Nehle Penning
Department of Social Sciences

Anja Ehlers
Research Association for Gerontology

University of Sheffield, Storbritannien

Prof. Dr. Alan Walker
Department of Sociological Studies

Dr. Liam Foster
Department of Sociological Studies

Dr. Rachel Crossdale
Department of Sociological Studies

Jagiellonian University, Cracow, Polen

Prof. Dr. Jolanta Perek-Bialas
Institute of Sociology

Dr. Anna Urbaniak (-2023)
Institute of Sociology

Maria Varlamova (2021-)
Institute of Sociology

Natalia Krygowska-Nowak
Institute of Sociology

Regina Skiba (2023-)
Institute of Sociology

Mer forskning om åldrande och social förändring

Kontakta oss