EIWO - Exkludering och ojämlikhet i det senare arbetslivet

EIWO - exkludering och ojämlikhet i sena arbetslivet.
Lars-Christer Hydén

EIWO - exkludering och ojämlikhet i det senare arbetslivet - tänjer gränserna för kunskap om senare arbetsliv och potentialen för dess inkluderande förlängning. Programmet ger kunskap om åldrande-, arbetslivs- och livsloppspolitiken.

EIWO behandlar det senare arbetslivet och dess inkluderande och jämlika förlängning. Det fokuserar på livslopp, "agency", arbetsplatser, branscher och ekonomiska förhållanden. EIWO identifierar perspektiv på livsloppspolitik, livslånga lärandeprocesser och flexibel anpassning för att förlänga arbetslivet och  undvika ökad selektiv exkludering och ojämlikhet.

Mer information om EIWO

Programmet finansieras av FORTE.

Om EIWO

För att möta behoven från ett åldrande samhälle behöver vi förbättra möjligheterna till ett förlängt arbetsliv. EIWO syftar till att öka kunskapen om den senare delen av arbetslivet och möjligheten till en inkluderande och jämlik förlängning av arbetslivet. 

Utifrån ett teoretiskt drivet flernivå-perspektiv, med fokus på män och kvinnors olika levnadsvillkor, har forskningen inom programmet ett livsloppsperspektiv på exkludering och ojämlikhet när det kommer till anställningstrygghet, arbetslivskvalitet och arbetsplatser samt konsekvenserna av detta.

Faktorer som främjar livslångt lärande och ett längre arbetsliv

EIWO ämnar identifiera faktorer som främjar processer av livslångt lärande samt en flexibel anpassning till ett förlängt arbetsliv i syfte att undvika ökad exkludering och ojämlikhet.

EIWO har fem mål

  • Att öka kunskapen om möjligheter och begränsningar av ett längre arbetsliv. Det görs genom att utvärdera typer, orsaker och effekter av exkludering och ojämlikhet i Sverige och Europa.
  • Att utvärdera politiska åtgärders, institutioners och företags inflytande på ojämlika arbetsmöjligheter, möjligheter till livslångt lärande, arbetslivsförändringar, trygghetsnivå samt dess effekter för äldre personers arbetslivsbana och förändrade förhållanden.
  • Att ge en djup förståelse av hur tidigare skeden i livet påverkar och strukturerar uppfattningen av samt ackumuleringen av ojämlikhet och ogynnsamma omständigheter.
  • Att informera om och främja en inkluderande svensk social- och arbetspolitik genom en ökad förståelse för alternativa metoder i Europa.
  • Att utmana politiken för att minimera ökade risker genom livet och att minska exkludering och ojämlikhet i den senare delen av arbetslivet.

Inverkan på arbetsmarknads- och anställningspolitik

Programmet bygger på nuvarande och tidigare forskning samt på ett internationellt nätverk av seniora och juniora forskare. Utfallet innefattar teoretiska framsteg, metodologisk innovation, samt inverkan på både EU:s och den nationella arbetsmarknadspolitiken samt på anställningspolitiken hos olika branscher och företag.

 

EIWOs samarbetspartners

Jagiellonian University, Cracow, Poland

Prof. Dr. Jolanta Perek-Bialas
Institute of Sociology

Linköping University, Sweden

Dr. Indre Genelyte
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society

Annika Heuer
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society

Dr. Lina Homman
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society

Dr. Susanne Kelfve
Division Ageing and Social Change and Division of Social Work
Department of Culture and Society

Prof. Dr. Andreas Motel-Klingebiel
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society

Gülin Öylu (from Sept 2021)
Division Ageing and Social Change
Department of Culture and Society
 

University of Sheffield, United Kingdom

Dr. Liam Foster
Department of Sociological Studies

Prof. Dr. Alan Walker
Department of Sociological Studies

University of Vechta, Germany

Prof. Dr. Frerich Frerichs
Institute of Gerontology
Department of Ageing and Work

Dr. Laura Naegele
Institute of Gerontology
Department of Ageing and Work

Technical University Dortmund, Germany

Prof. Dr. Gerhard Naegele
Institute for Gerontology

Prof. Dr. Monika Reichert
Faculty of Educational Research, Psychology and Sociology

Mer forskning om åldrande och social förändring

Kontakta oss