Högre yrkesutbildning - utbildningspolitik och läroplan

Utbildningsmiljö på campus.
Foto: David Einar

Detta forskningsprojekt undersöker yrkeshögskolans utformning och realisering, och hur olika intressenter inom både utbildning och arbetsliv är delaktiga.

Utifrån en läroplansteoretisk ansats undersöks yrkeshögskolan, en eftergymnasial form av yrkesutbildning som genomförs av olika typer av utbildningsaktörer i nära relation med arbetsgivare.

Yrkeshögskolan är en snabbt växande vuxenutbildningskontext med över 50 000 studerande. Med hjälp av forskningsfrågor rotade i de didaktiska grundfrågorna; vad, varför, hur och vem? är forskningsprojektets syfte att utforska politik om och läroplan för svensk högre yrkesutbildning.

Studien kombinerar analyser av nationella politiska dokument med fallstudier av program inom högre yrkesutbildning och dess ledning. Studiens metodologiska angreppssätt möjliggör att studera en bana genom olika dimensioner av transformation och rekontextualisering där olika intressenter, på grundval av olika intressen, kunskaper, traditioner och makt, producerar praktik från läroplan.

Finansiär: Linköpings universitet

Kontakt Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll