Högre yrkesutbildning

Mitt avhandlingsprojekt studerar yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. Utifrån en läroplansteoretisk ansats undersöker jag yrkeshögskolan, en eftergymnasial form av yrkesutbildning som genomförs av olika typer av utbildningsaktörer i nära relation med arbetsgivare.

Yrkeshögskolan är en snabbt växande vuxenutbildningskontext med över 50 000 studerande. Med hjälp av forskningsfrågor rotade i de didaktiska grundfrågorna; Vad, varför, hur och vem? är syftet att utforska politik och läroplan i svensk högre yrkesutbildning. I studien analyseras dokument, observationer genomförs och olika intressenter kommer intervjuas.

Det metodologiska angreppssättet möjliggör för mig att studera den bana genom flera olika dimensioner av transformation och förverkligande där olika intressenter, på grundval av olika intressen, kunskaper, traditioner och makt, producerar praktik från läroplan.

CV och uppdrag
Visa/dölj innehåll

CV

Filosofie magisterexamen i Samhälls- och kulturanalys, 2009

Utbildningsstrateg, Utredare och Projektledare vid Östsvenska Yrkeshögskolan AB
2011 – 2016

Ledamot och sekreterare i styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet
2013 – 2015

Utredare på Länsstyrelsen Östergötland
2010 – 2011

 

 

Uppdrag

Editorial Assistant, Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)

Konferensadministratör, 3rd International ProPEL Conference 2017

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2017

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll