Fotografi av Johanna Köpsén

Johanna Köpsén

Universitetslektor

Fil. dr. i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande med bakgrund som strateg och projektledare inom yrkeshögskolan. Intresserar mig för hur läroplaner och andra styrdokument skapas, tolkas och tillämpas inom yrkes- och vuxenutbildning.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

2023

2022

Undervisning

CV

Utbildning

Filosofie doktor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, 2020

Filosofie magisterexamen i Samhälls- och kulturanalys, 2009

 

 

Uppdrag

Associate Editor, Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET)

Konferensadministratör, NordYrk 2021, 2022

Editorial Assistant, Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET) 2016-2021

Konferensadministratör, 3rd International ProPEL Conference 2017

Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande 2017-2020

Arbete

Utbildningsstrateg, Utredare och Projektledare vid Östsvenska Yrkeshögskolan AB
2011 – 2016

Ledamot och sekreterare i styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet
2013 – 2015

Utredare på Länsstyrelsen Östergötland
2010 – 2011

Relaterade forskare

Organisation