Högre yrkesutbildning

Mitt avhandlingsprojekt studerar yrkesutbildning på eftergymnasial nivå. Utifrån en läroplansteoretisk ansats undersöker jag yrkeshögskolan, en eftergymnasial form av yrkesutbildning som genomförs av olika typer av utbildningsaktörer i nära relation med arbetsgivare.

Yrkeshögskolan är en snabbt växande vuxenutbildningskontext med över 50 000 studerande. Med hjälp av forskningsfrågor rotade i de didaktiska grundfrågorna; Vad, varför, hur och vem? är syftet att utforska politik och läroplan i svensk högre yrkesutbildning. I studien analyseras dokument, observationer genomförs och olika intressenter kommer intervjuas.

Det metodologiska angreppssättet möjliggör för mig att studera den bana genom flera olika dimensioner av transformation och förverkligande där olika intressenter, på grundval av olika intressen, kunskaper, traditioner och makt, producerar praktik från läroplan.

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

2019

Visa/dölj innehåll