Resilienta institutioner i en digital era - RIDE

När samhället alltmer digitaliseras så samverkar människor på nya sätt. Vi hittar nya möjligheter, resurser och värden. Men vi möter samtidigt nya utmaningar och det som tidigare varit stabilt ifrågasätts. Då behövs nya hållbara välfärdsinstitutioner.

Välkommen till RIDE

Forskningsprogrammet RIDE sätter fokus på de stora frågorna bakom digitaliseringens vardag. Vi integrerar kunskap från olika discipliner och lär oss genom att jämföra vad som sker i Sverige med andra länder.

Kunskapen växer fram i nära samarbete med politik, offentliga organisationer och andra. Vi vill bidra till ett inkluderande digitalt samhälle där vi tillsammans har kompetens på många sätt nyttja digitaliseringen för välfärd.

I forskningsprogrammet RIDE (Resilienta Institutioner i en Digital Era), samarbetar samhällsvetare främst med kompetens kring digitalisering, politik och offentlig förvaltning. För att skapa nya teorier och bidra till mer hållbar samhällsorganisation kommer grundläggande frågor stå i fokus. Genom att se de större dragen och sammanhangen i tidigare forskningsprojekt, utvecklas teorier om inkludering, mångfald och kompetenser där hållbara välfärdsinstitutioner i alltmer digitaliserad samhällen.

Aktuellt

Partnerskap

RIDE är gemensam satsning mellan Linköpings universitet, Örebro universitet och Mittuniversitetet. Forskningsprogrammet finansieras av ett programanslag från Vetenskapsrådet och stöd från de universitet där forskarna är verksamma.

Mer om RIDE