Fotografi av Viktor Norman

Viktor Norman

Biträdande universitetslektor, Docent

Jag är biträdande universitetslektor på avdelningen för Konstruktionsmaterial och arbetar med utveckling av material för lastbilsmotorer. Jag är även med bland dem som undervisar i Konstruktionsmaterials kurser.

Materialens betydelse för mekanisk design av slitstarka lastbilsmotorer

Ingen produkt kan leva för evigt utan kommer vid något tillfälle att duka under för tidens tand. Om dessutom denna produkt är avsedd att utstå svåra förhållanden som höga mekaniska laster och temperaturer, kan man räkna med en mycket begränsad livslängd. På avdelningen för konstruktionsmaterial intresserar vi oss bland annat för hur vi kan maximera hållbarheten genom att undersöka och påverka materials egenskaper.

Forskning på motormaterial 

Fordonsindustrin måste ständigt anpassa sig till nya krav från allmänheten gällande hållbarhet och motorprestanda. Av den anledningen sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att optimera motorkomponenter med avseende på geometri, bearbetningsprocesser och materialval. Min forskning handlar om att utvärdera befintliga och potentiella nya material för motorkomponenter samt att utveckla metoder för att prediktera materials livslängder i dessa tillämpningar. Främst av allt strävar vi efter att förbättra designprocessen sådant att den baseras mer på simuleringar och blir mindre beroende av komponentprovning.
 

Korta fakta

CV

  • Civilingenjörsexamen, teknisk fysik och elektroteknik, 2013 
  • Licentiatexamen, 2015

Undervisning

  • Konstruktionsmaterial, TMKM12
  • Industriella materialval, TMKM14 
  • Hållbara materialval - Sustainable material selection, TMKM16

Forskning

Publikationer

2022

2021

Organisation

Kollegor

Nyheter