Fotografi av Viktor Norman

Viktor Norman

Universitetslektor, Docent

Jag är biträdande universitetslektor på avdelningen för Konstruktionsmaterial och arbetar med utveckling av material för lastbilsmotorer. Jag är även med bland dem som undervisar i Konstruktionsmaterials kurser.

Materialens betydelse för mekanisk design av slitstarka lastbilsmotorer

Ingen produkt kan leva för evigt utan kommer vid något tillfälle att duka under för tidens tand. Om dessutom denna produkt är avsedd att utstå svåra förhållanden som höga mekaniska laster och temperaturer, kan man räkna med en mycket begränsad livslängd. På avdelningen för konstruktionsmaterial intresserar vi oss bland annat för hur vi kan maximera hållbarheten genom att undersöka och påverka materials egenskaper.

Forskning på motormaterial 

Fordonsindustrin måste ständigt anpassa sig till nya krav från allmänheten gällande hållbarhet och motorprestanda. Av den anledningen sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att optimera motorkomponenter med avseende på geometri, bearbetningsprocesser och materialval. Min forskning handlar om att utvärdera befintliga och potentiella nya material för motorkomponenter samt att utveckla metoder för att prediktera materials livslängder i dessa tillämpningar. Främst av allt strävar vi efter att förbättra designprocessen sådant att den baseras mer på simuleringar och blir mindre beroende av komponentprovning.
 

Korta fakta

CV

  • Civilingenjörsexamen, teknisk fysik och elektroteknik, 2013 
  • Licentiatexamen, 2015

Undervisning

  • Konstruktionsmaterial, TMKM12
  • Industriella materialval, TMKM14 
  • Hållbara materialval - Sustainable material selection, TMKM16

Forskning

Publikationer

2024

Pavel Romanov, Arvid Jahedi, Anders Carlestam, Bahram Moshfegh, Viktor Norman, Ru Peng, Mattias Calmunger (2024) Hardening of Cylindrical Bars with Water Impinging Jet Quenching Technique Steel Research International Vidare till DOI

2023

Max Ahlqvist, Kenneth Weddfelt, Viktor Norman, Daniel Leidermark (2023) Probabilistic evaluation of the Step-Stress fatigue testing method considering cumulative damage Probabilistic Engineering Mechanics, Vol. 74, Artikel 103535 Vidare till DOI

2022

Ahmed Azeez, Robert Eriksson, Viktor Norman, Daniel Leidermark, Johan Moverare (2022) The effect of dwell times and minimum temperature on out-of-phase thermomechanical fatigue crack propagation in a steam turbine steel - Crack closure prediction International Journal of Fatigue, Vol. 162, Artikel 106971 Vidare till DOI
Zhicheng Ge, Guang Xie, Mikael Segersäll, Viktor Norman, Zhe Chen, Johan Moverare, Langhong Lou, Jian Zhang (2022) Influence of Ru on the thermomechanical fatigue deformation behavior of a single crystal superalloy International Journal of Fatigue, Vol. 156, Artikel 106634 Vidare till DOI

2021

Viktor Norman, Mattias Calmunger (2021) An Accelerated Creep Assessment Method Based on Inelastic Strain Partitioning and Slow Strain Rate Testing Materials & design, Vol. 205, Artikel 109697 Vidare till DOI

Organisation

Kollegor

Nyheter