Sårbarhet, anpassning och förändring

Solceller gatulampa.  Solar cells street lamp
 

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, arbetar inom fem forskningsområden. Här presenterar vi forskning inom området Sårbarhet, anpassning och förändring.

Det är centralt att förstå på vilket sätt olika sociala och naturliga system är sårbara inför och kan anpassa sig till klimatvariation och -förändring. Inom det här forskningsområdet studerar vi hur individer, organisationer, samhällen och ekosystem kan ta till vara på ekonomiska, sociala och/eller ekologiska möjligheter i ett föränderligt klimat nu eller i framtiden. Vi analyserar även vilka faktorer som gör dem sårbara och robusta. Vi undersöker därför hur klimatrisker, bistånd och finansiering gestaltas, bedöms, planeras och styrs.

Projekt 

Kontakt

Om CSPR