TAILOR – ett europeiskt forskningsnätverk för tillförlitlig AI

Liten servicerobot tillsammans med några människor
FREDRIK STREIFFERT

TAILOR är ett europeiskt projekt som leds av Linköpings universitet. Det är inrättat av EU för att stärka forskningskapaciteten och utveckla framtidens artificiella intelligens, AI. Inom TAILOR ska grunden för en tillförlitlig AI läggas genom att ta fram ramverk och riktlinjer samt specificera forskningens behov. TAILOR är också ett nätverk av forskningscentra. 

TAILOR är både ett projekt och ett nätverk, med 54 fullvärdiga partners och över 100 nätverksmedlemsorganisationer. Syftet med projektet är att bygga kapacitet för att kunna tillhandahålla de vetenskapliga grunderna för tillförlitlig AI i Europa. Genom att knyta samman framstående forskningscentra i ett enda nätverk, skapar TAILOR en hävstångseffekt för forskningen.

Forskningen inom TAILOR kombinerar AI-teknikerna maskininlärning, optimering och resonerande (slutdragning) på ett unikt sätt. Dessa tekniker är avsedda att tillhandahålla beskrivande, prediktiva och styrande system som integrerar datadrivna och kunskapsbaserade metoder.

TAILOR-nätverket sammanför även ledande AI-forskningscentra med stora europeiska företag som representerar viktiga industrisektorer i ett enda vetenskapligt nätverk. Avsikten är att minska den vetenskapliga fragmenteringen, främja samarbete och öka AI-forskningskapaciteten i Europa samt locka till sig och behålla talanger i Europa.

Nätverket bygger på fyra kraftfulla instrument: en strategisk färdplan, ett grundforskningsprogram för att ta itu med stora utmaningar, en fond som finansierar vetenskaplig mobilitet och spridning av resultat till det större AI-samfundet, utbildningsmaterial och evenemang samt gemensam doktorandhandledning.

TAILOR är ett ICT-48-nätverk av AI Research Excellence Centers som finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram GA No 952215 inom Horizon 2020.

Nyheter

Kontakter vid LiU

Extern webbplats

Organisation

Allt om AI på LiU