15 april 2024

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta
Postdoktor Mattias Tiger är del av forskargruppen ReaL (Reasoning and Learning) vid avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem på Institutionen för datavetenskap.  Charlotte Perhammar

LiU-forskarna använder sig av hybrid AI, ett tillvägagångsätt som kombinerar olika metoder från AI-området som maskininlärning, slutsatsdragning och planering. På så sätt skapar de praktiskt användbara system för specifika verksamheter.

Charlotte Perhammar

– Vi tar reda på hur man realiserar säkra och robusta AI-system som fungerar i verkligheten och som är pålitliga, säger postdoktor Mattias Tiger.

Många intressenter vill samarbeta med forskargruppen. Forskarna har exempelvis tittat på hur nya AI-system kan stötta flera av Region Östergötlands verksamheter, bland annat vården. Gruppen har också samarbeten med Östgötatrafiken som förbättrat bussarnas punktlighet. Nuvarande prognoser för ankomsttider har ursprung i tidigare projekt där de gjort stora förbättringar med maskininlärning. Forskarna har också pågående samarbetsprojekt med Trafikverket för att förbättra prognoser för ankomst- och avgångstider för all tågtrafik i Sverige. Resultaten är goda och forskargruppen stödjer nu Trafikverket i att ta prognosmodellerna mot produktion.

Ett forskningsprojekt med Saab och Ericsson handlar om att koordinera en stor mängd lågt flygande farkoster i samhället och de säkerhetsaspekter det skulle innebära. Farkosternas uppdrag kan handla om att exempelvis leverera paket, samla in inspektionsuppgifter som värmeläckage vid hus eller bygga upp en bra tredimensionell karta för självkörande fordon.

Charlotte Perhammar

Mattias Tiger och hans kollegor assisterar också stora globala logistikföretag att spara avsevärda mängder koldioxid genom att båtar mellan exempelvis Asien och Europa inte går tomma i onödan.

 

Artikeln är även publicerad i LiU magasin.

Kontakta forskargruppen

ReaL (Reasoning and Learning)

Forskargruppen ReaL (Reasoning and Learning) finns vid avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem på Institutionen för datavetenskap. ReaL stöder också organisationer i att ta digitaliseringsarbete vidare, bli mer datadrivna och att kunna dra nytta av AI. 

Mer om artificiell intelligens vid LiU

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.