19 mars 2020

EU-kommissionen har nu fattat beslut om vilka fyra nätverk som ska stärka europeisk forskning inom artificiell intelligens. Ett av de fyra nätverken koordineras och drivs av Fredrik Heintz, biträdande professor och AI-forskare vid Linköping universitet.

Fredrik Heintz Fredrik Heintz leder ett av de fyra nätverken i den europeiska storsatsningen på artificiell intelligens. Anna Nilsen

Projektet TAILOR ska lägga den vetenskapliga grunden för pålitlig artificiell intelligens.

– Vi vill inte ha vilken AI som helst, utan en AI som vi kan lita på. Det handlar om stora forskningsfrågor som vi behöver breda samarbeten för att kunna ta oss ann, säger Fredrik Heintz, AI-forskare vid LiU, medlem i EU-kommissionens expertgrupp inom AI och föreståndare för WASP forskarskola (WASP, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program).

EU-kommissionen har nu satt ner foten när det gäller den europeiska gemensamma storsatsningen på artificiell intelligens. I en utlysning inom Horisont 2020 har kommissionen avsatt 50 miljoner euro för att bygga upp nätverk inom fyra för AI-forskningen viktiga områden. Det övergripande målet är att öka kapaciteten för AI-forskning i Europa. Satsningen förväntas också lägga grunden för kommande utlysningar.

Viktig storsatsning på AI

– Det är ett viktigt steg att EU nu storsatsar på AI-forskning. Det är extra roligt att Sverige och LiU är med och leder utvecklingen. Den stora svenska satsningen på WASP, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, har bidragit till det, säger Fredrik Heintz.

Det nätverk som koordineras och leds av Fredrik Heintz, TAILOR, är ett nätverk av excellenta forskningscentrum som fokuserar på de vetenskapliga grunderna för pålitlig artificiell intelligens, TAILOR står för Foundations of Trustworthy AI - integrating learning, optimisation and reasoning.

Intresset att vara med i nätverket har varit stort och över 130 universitet och organisationer har ansökt om att få vara med.
– Vi är i dag 55 partner från 20 länder, de flesta är forskningscentrum men även några stora europeiska företag och organisationer är engagerade. Vid urvalet tittade vi på kvalitet, men försökte också hitta en balans av medverkande med olika teknisk kompetens och från olika länder, säger Fredrik Heintz.

– Det finns många forskningscentrum som bedriver bra AI-forskning och de flesta av de intressenter som inte kom med i själva nätverket har vi ändå med som medlemmar så att de kan delta i mindre projekt och utbyten. Vi vill lägga en bred vetenskaplig grund för en pålitlig AI, säger han.

Samordning inom CLAIRE

Medlemmar i det europeiska forskarnätverket CLAIRE, där Fredrik Heintz också har en ledande roll, står bakom och är engagerade i tre av de fyra utvalda projekten. Holger Hoos, professor vid Leiden University och ledare för CLAIRE får också i uppdrag att koordinera och stötta de fyra europeiska AI-nätverken.

Förutom TAILOR, beviljades även finansiering av nätverk för forskning kring AI som förstärker den mänskliga intelligensen, HumanE-AI-Net, samt ett nätverk för artificiell intelligens och media, AI4Media. Även där handlar det om pålitlig AI som följer europeiska etiska normer. Det fjärde projektet, som ligger utanför CLAIRE-samarbetet, är ett nätverk för forskning inom maskininlärning, ELISE.

– Alla fyra nätverken hanterar forskningsfrågor som inte någon enskild organisation klarar av att utföra, vi behöver breda samarbeten och vi jobbar aktivt för att hitta bra samarbetsformer med alla nätverken, säger Fredrik Heintz.

 AI i Europa

Mer läsning om artificiell intelligens

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.