27 december 2022

Tio LiU-forskare har tilldelats 2022 års projektbidrag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning. Utöver det har stiftelsen kunnat ge stöd för en ny professur inom barnmedicin och en gästprofessur inom barndiabetes.

Kvinnlig forskare tar emot anslag av två manliga personer.
Docent Neda Haj Hosseini tar emot anslaget av stiftelsens ordförande Johan D Söderholm och styrelseledamoten Simon Cocozza vid ceremonin på Campus US i december 2022.  Foto: Emma Busk Winquist

Det är stiftelsens tredje utdelning från den rekordstora donationen på 130 miljoner kronor, från 2019. Donationen är en av de största från privatpersoner till ett universitet i Sverige. I år delar stiftelsen ut projektbidrag till tio forskare. Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning har också kunnat ge stöd för en gästprofessur med inriktning på barndiabetes till Jannet Svensson, Herlevs sjukhus, Köpenhamn. Utöver projektbidragen har stiftelsen under 2022 också kunnat ge stöd för en ny professur inom barnmedicin, och rekryterat professor/överläkare Ulrika Ådén specialist inom neonatologi.

– Det känns väldigt roligt att återigen kunna dela ut stöd till ett antal viktiga projekt inom barnmedicin. Donationen bakom Joanna Cocozzas stiftelse ger en enorm förstärkning av möjligheterna att bedriva forskning inom detta angelägna ämnesområde”, säger professor Johan D. Söderholm, stiftelsens ordförande. 

2022 års anslagstagare

Johnny Ludvigsson, professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Projekt: “Probiotics for prevention of Type 1 diabetes and other autoimmune diseases”. Projektet tilldelas 500 000 kronor per år i två år, totalt en miljon kronor

Colm Nestor, universitetslektor och docent vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Projekt: “OncoABIS: Dissecting the genetic and epigenetic predisposition to childhood cancer”. Projektet tilldelas 500 000 kronor per år i två år, totalt en miljon kronor.

Thomas Abrahamsson, biträdande professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Projekt: ”Bröstmjölksbaserad bröstmjölksberikning och probiotika till extremt för tidigt födda barn”. Projektet tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000.

Neda Haj-Hosseini, universitetslektor och docent vid institutionen för medicinsk teknik. Projekt: “Pediatric brain tumor diagnostics using advanced image analytics”. Projektet tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000.

Allan Abbott, biträdande professor vid inst. HMV. Projekt: “Etiology and clinical management of adolescent idiopathic scoliosis”. Projektet tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000.

Maria Jenmalm, professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Projekt: ”Kan mikrobiella och dietära interventioner till mor och barn förebygga allergiutveckling?” Projektet tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000.

Peter Bang, professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Projekt: “PedStroke – tidig diagnos och intervention efter perinatal stroke”, Projektet tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000.

Christina Reuterskiöld, professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Projekt: “Precursors of Intentional Communication Skills in Children”, Projektet tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000. 

Pontus Henriksson
, universitetslektor och docent vid institutionen för hälsa medicin och vård, HMV. Projekt: “Fit for life - Exploring the influence of physical fitness in adolescence”, Projektet tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000.

Laura Korhonen
, professor vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Projekt: “Child and young people of crisis —mental health, resilience, and their determinants”, Projektet tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000.

Om anslagstagarna och deras projekt 2022

Mer om donationen och Michael Cocozza

Kontakt