Industridesign

Forskningen vid LiU är inriktad på design av produkter, hur de kan designas hållbart och resurseffektivt samt hur produktens design påverkar våra beteenden. Forskningsområdet har funnits länge, men byggs ut och förstärks.

Inriktningen innebär att studier bland annat görs av design för ett hållbart beteende, ett exempel är design av förpackningar och hur designen påverkar graden av nedskräpning. Forskningen tar sig även an övergripande frågor som hur design av produkter kan bidra till en hållbar utveckling i en värld med en globalt starkt växande medelklass.

Ett tidigt specialområde är design av handhållna verktyg och vid LiU finns även en lång tradition av design i olika typer av trämaterial, på senare år i nära samarbete med Malmstens Linköpings universitet, vid Campus Lidingö.

Industridesign, hållbar design av produkter och kloka materialval, har i många år varit ett viktigt utbildningsområde vid Linköpings universitet, inte minst inom ingenjörsutbildningarna. LiU driver även en internationell masterutbildning i design.

På Campus Valla finns ett välförsett materialbibliotek.

Forskning

Nyheter

Forskning och utbildning

Digitala trådar byggda på AI i nytt forskningsprojekt

Linköpings universitet, Volvo Construction Equipment, Bosch Thermoteknik, Mälardalens högskola och Addiva går samman för att främja resurseffektivitet och cirkularitet inom den svenska tillverkningsindustrin.

Så kan design göra livet mer hållbart

Egna erfarenheter från uppväxten i kinesiska Wuhan tillsammans med studier av astronauter och utbytesstudenter har lett fram till Chu Wanjuns avhandling. Huvudfråga: Hur kan design bäst underlätta människors hållbara beteende?

Studenterna som vann designpriset.

LiU-studenter vinner designpris

Sex studenter vid LiU får Designpriset 2019 av Uppsala Stadsmission. Deras trähylla Furin kommer att produceras av stadsmissionens sociala företag Hantverksslussen och säljas i designbutiker både i Uppsala och Stockholm.

Närliggande forskningsområden