Industridesign

Handhållna verktyg ett specialområde

Industridesign
Industridesign smal

Forskningen vid LiU är inriktad på design av produkter, hur de kan designas hållbart och resurseffektivt samt hur produktens design påverkar våra beteenden. Forskningsområdet har funnits länge, men byggs ut och förstärks.

Inriktningen innebär att studier bland annat görs av design för ett hållbart beteende, ett exempel är design av förpackningar och hur designen påverkar graden av nedskräpning. Forskningen tar sig även an övergripande frågor som hur design av produkter kan bidra till en hållbar utveckling i en värld med en globalt starkt växande medelklass.

Ett tidigt specialområde är design av handhållna verktyg och vid LiU finns även en lång tradition av design i olika typer av trämaterial, på senare år i nära samarbete med Malmstens, Campus Lidingö.

Industridesign, hållbar design av produkter och kloka materialval, har i många år varit ett viktigt utbildningsområde vid Linköpings universitet, inte minst inom ingenjörsutbildningarna. Forskning har bedrivits, men på begränsad tid. 2015 anställdes LiU:s första professor design med inriktning teknisk design och hela forskningsområdet byggs nu upp och förstärks.

På Campus Valla finns ett välförsett materialbibliotek.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Närliggande forskningsområden
Visa/dölj innehåll