06 augusti 2018

Norddesign 2018 samlar ett hundratal forskare från de nordeuropeiska länderna för en tredagarskonferens om design. Här handlar det om allt ifrån konstnärligt uttryck och användarupplevelser till hållbarhet och teknisk modellering.

Norddesign 2018, tema VR och digitaliseringNorddesign 2018, tema VR och digitalisering Foto: stevanovicigorDesign eller konstruktion, eller båda? Till Norddesign 2018 samlas forskare från alla de olika områden som designforskning kan innefatta, kreativitet, konst, affektiv design, användarupplevelser och hållbarhet lika väl som konstruktionsmetoder och avancerade datormodeller för simulering.

Konferensen hålls på Linköpings universitet 14-17 augusti 2018, i huvudsak i A-huset, Campus Valla, och årets tema är VR och digitalisering. Några exempel är för utbildning montörer, lägenhetsspekulanter kan vandra runt i lägenheter innan de är byggda, användarupplevelsen av en e-tjänst kan testas innan den byggs ut och olika nya funktioner kan simuleras och visas.

Den breda designprocessen

De två specialinbjudna huvudtalarna, professor Claudia Eckert, Open University, och Tom Djajadiningrat, kreativ chef på Philips Designs design- och innovationsstudio är båda exempel på hur olika delar i designprocessen behöver knytas samman när nya produkter och tjänster utvecklas.

– Vi har bjudit in riktigt intressanta och spännande talare till konferensen, ett uttryck för det behov vi har sett att få in många olika aspekter av design, säger Simon Schütte, lektor på Avdelningen maskinkonstruktion och ansvarig för konferensen.

Tillsammans med kollegor på avdelningen organiserar han konferensen som hålls vartannat år och nu har nått Linköping och LiU.

– På Norddesign får nordiska forskare i framkant inom designområdet utbyta idéer och erfarenheter. Och här möts de som ska driva designforskningen framåt de närmaste tio åren, säger han.

För inte minst handlar detta om att doktorander från olika universitet ska få träffas, dagen före själva konferensen ägnas helt åt doktoranderna - det hela startar på flygvapenmuseum med krokiteckning av flygplan - från alla vinklar och vrår.

Kontakt

Designforskning vid LiU

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.