Ytor och tunna skikt

Ett stort forskningsområde vid LiU. Innefattar alltifrån olika tillverkningsmetoder av tunna filmer och hur respektive metod påverkar materialets egenskaper, till att skapa ytor med skräddarsydda egenskaper för industrins behov. 

Forskningen omfattar grundforskning kring fundamentala samband likaväl som tillämpad forskning i nära samarbete med industrin. Exempel är design av multifunktionella material, hårda- och slitstarka beläggningar, magnetiska material, neutrondetektorer för EES, halvledare med stora bandgap med mera. Flera av forskargruppernas arbete har lett till avknoppade företag.

Elektronmikroskopi

Forskarna använder avancerade tekniker för elektronmikroskopi för att studera såväl struktur som kemi i material som MAX-fas, 2D-material som MXene och grafen, halvledare med stora bandgap, olika nanostrukturer, liksom nitrider, karbider och borider för superhårda ytor.

Grundläggande fenomen

Undersöker grundläggande fysiska fenomen i tunna filmer och hur respektive tillverkningsmetod påverkar såväl atomstrukturen som interaktionen mellan atomerna i avancerade material.

Materialdesign

I LiU:s laboratorier byggs tunna filmer upp atom för atom, målet är att kunna kontrollera och styra hårdhet, ledningsförmåga, magnetism, opacitet, styrka med mera. Det handlar om egenskaper hos ytan, men också de egenskaper som uppstår i kontakten mellan den pålagda tunnfilmen och det underliggande materialet.

Nanostrukturer

Forskargruppen specialstuderar materialens olika nanostrukturer för att utveckla grundläggande kunskaper kring vilka egenskaper som olika nanostrukturer ger upphov till. Speciellt material av industriellt intresse, exempelvis handlar det om hårda ytor för skärade verktyg.

Optik

Optiska egenskaper studeras i tunna filmer av polymerer likaväl som i porösa och biologiska material. Forskarna kombinerar också materialens optiska egenskaper med biologi. Optiska fenomen i naturen studeras och modelleras, exempelvis skalet på metallysande skalbaggar. Ett mål är att kunna utnyttja fenomenen för att tillverka kläder eller färger som gör personen eller föremålet osynligt.

Ytfysik

Forskargruppen studerar och utvecklar modeller för interaktionen mellan tunna ytor, såväl i kombinationer av organiska och icke organiska material som i kombinationer av flera olika organiska material. Här finns bland annat tillämpningar inom forskningen kring organiska solceller.

Forskning

Nyheter

manlig forskare i materiallab.

LiU utvecklar neutronoptik till instrument för ytforskning

Världens mest kraftfulla forskningsanläggning för neutronstrålning, EES, kan få nya instrument. Vetenskapsrådet ger anslag för två förstudier för framtida instrument. LiU-forskare kommer att utveckla optiken som riktar neutronstrålen mot proverna.

Jens Birch.

Forskare vid LiU får 9,4 miljoner till neutronforskning

Vetenskapsrådet ger Jens Birch, professor i materialvetenskap, 9,4 miljoner till forskning inom neutronteknik.

Professor Johanna Rosén, IFM, i labbet.

Prestigefyllt fysikpris till Johanna Rosén

I år har Göran Gustafssonspriset i fysik gått till Johanna Rosén, professor vid Linköpings universitet, för hennes forskning inom nyskapande materialdesign av tunna filmer och 2D-material. Prissumman uppgår till cirka fem miljoner kronor.

Närliggande forskning