Solceller och termoelektricitet

VId LiU bedrivs världsledande forskning kring tryckta organiska solceller. De är miljövänliga, kan tryckas på stora ytor och ger helt nya möjligheter att ta tillvara energin i solens strålar. Flera framstående forskargrupper arbetar också med termoelektriska material - organiska och oorganiska material med förmåga att omvandla värme till el.

Solceller

Det är en intensiv jakt på nya materialkombinationer som lagt grunden för de senaste årens framsteg för de tryckta organiska solcellerna vars energieffektivitet på bara några år har ökat från ett par till 11 procent. LiU-forskare delar världsrekordet och tillhör också världens mest citerade forskare inom området. Hösten 2016 fanns det vid LiU ett tjugotal doktorander som forskar kring organiska solceller och en handfull forskargrupper.

Video
Resultaten av forskarmödorna har också synts i de mest prestigefyllda tidskrifterna det senaste året; Nature Energy, Science, Advanced materials och flera andra. Forskningen bedrivs på många fronter och i samarbete med forskare i Kina, Tyskland och USA.
De tryckta organiska solcellerna närmar sig snabbt kommersialisering och forskningen har även resulterat i avknoppade företag.

LiU-forskare studerar även solceller och lysdioder i perovskiter, nya material som kan bestå av en blandning av plast och metall.

Forskning pågår även kring att använda de organiska materialen för att reglera flödet av solenergi genom fönster. Fönstren kan bidra till att värma upp huset på vintern, kyla på sommaren och samtidigt generera el.

Termoelektricitet

Framstående forskning kring nya material eller materialkombinationer som kan hjälpa oss att återvinna spillvärme eller ta tillvara värmen i solens infraröda värmestrålning, solens svans, bedrivs också vid LiU.  Det handlar såväl om organiska termoelektriska material som om tunna filmer av oorganiska material. Även denna forskning är högt rankad och finansieras bland annat via Europeiska forskningsrådets Starting Grants, medel som bara delas ut i de mest lovande unga forskarna i Europa.

Forskning

Nyheter

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.

Forskare i labb.

Stort steg närmre stabila högeffektiva perovskitsolceller

Solceller tillverkade av så kallade perovskiter är billiga och energisnåla att tillverka. Men problemet har varit dålig materialstabilitet – något forskare vid LiU nu har lyckats överkomma. Resultaten är publicerade i Science.

Spin-polariserad ljusemitterande halvledarstruktur.

Storsatsning på materialforskning för hållbarhet

En miljardsatsning på forskning sker nu inom Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, som ska leda till utveckling av hållbara och effektiva material för att lösa några av samtidens stora utmaningar. LiU är värduniversitet.

Närliggande forskningsområden