15 februari 2018

Ska vi slå samman kommuner? Ska alla kommuner ha samma uppdrag? Sverker Lindblad, huvudsekreterare i den pågående kommunutredningen, utmanade doktorandnätverket i offentlig organisation och styrning som samlats för ett tvådagarsseminarium vid Linköpings universitet.

Textseminarium i mindre arbetsgrupp.Textseminarium. Doktoranderna fick feedback på sitt pågående arbete av både andra doktorander men också handledare. Från vänster: Andreas Lundstedt (med ryggen mot kameran), Bo Persson, Johan Sandén, Lars Niklasson, Louise Skoog och Eva Edström Fors. Foto: Ola Hedin

 

Seminariet anordnades av det nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS) som är ett tvärvetenskapligt samverkansnätverk mellan samhällsvetenskapliga institutioner vid svenska universitet och högskolor. Varje år hålls en konferens som riktar sig till doktorander och deras handledare som intresserar sig för frågor som berör offentliga förvaltning  och i år stod Linköpings universitet som värd.

Kommunreformer under lupp

Den parlamentariska kommunutredningen ska lämna sitt slutbetänkande hösten 2019. Dess uppdrag är att utreda tre olika alternativ till kommunreformer: sammanslagningar, samverkan eller assymetri. Utan att föregå något av utredningens slutsatser, diskuterade Sverker Lindblad en rad frågor med doktoranderna.

Sverker Lindblad och Albin Olausson Algotson i samspråk.Sverker Lindblad och Albin Olausson Algotson i samspråk. Foto: Ola Hedin

– I dag sköts ofta gymnasieskolor och räddningstjänsten av kommunförbund. Det känns naturligt. Finns det andra områden som har regional karaktär? undrade Sverker Lindblad retoriskt.  

NOOS-seminariet 2018 var det åttonde i ordningen och det var andra gången som Linköpings universitet stod som värd genom Avdelningen för statsvetenskap och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Lokal koordinator var LiU-doktoranden i statsvetenskap Albin Olausson Algotson.

Elin Wihlborg gav konkreta tips

Talade gjorde också Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet och Jörgen Jonsson, koordinator för universitetsfrågor vid Norrköpings kommun som tillsammans lyfte fram värdet av forskning inom offentlig förvaltning ur sina respektive perspektiv: akademiens och kommunens. De enades båda i att båda tjänar på forskning som sker i samverkan och Elin Wihlborg gav doktoranderna praktiska metoder på hur en till exempel kan närma sig fritidspolitiker och hur en bygger upp ett förtroende så respondenterna delar med sig av sina erfarenheter.

Riksdagen erbjuder stipendium för doktorander

LiU-doktoranden Ida Åberg skriver sin avhandling vid Avdelningen för statsvetenskap om stadsodling, men gör just nu uppehåll från den vanliga doktorandvardagen. Hon är nämligen stipendiat i riksdagen det här läsåret: varje år anställer riksdagen en doktorand i statsvetenskap som dels jobbar för riskdagen, dels kan samla in empiriskt material till sin egen forskning. Ida berättade för nätverket om hur hon som ”riksdagsdoktorand” bland annat jobbat på riksdagens utredningstjänst och uppmuntrade andra doktorander att söka stipendiet.

Offentlig förvaltning förenar

Ett viktigt syfte med NOOS-seminariet är att doktoranderna får tillfälle att lägga fram text, oavsett var i avhandlingsarbetet de befinner sig. Konferensen vill också stärka nätverk mellan doktorander och handledare inom samhällsvetenskapliga institutioner. Doktoranderna vid årets NOOS kom ämnesmässigt från offentlig förvaltning, statsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi och sociologi och deltagarna kom från Södertörns högskola, Stockholms universitet, Försvarshögskolan, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet samt Linköpings universitet. Nästa år hålls seminariet i Umeå.

Mingel under kaffepaus.Att träffa och lära känna andra doktorander är ett av syftena med NOOS-seminarierna. Foto: Ola Hedin

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.