25 september 2019

Under tre dagar, 2-4 oktober, kommer 130 statsvetare från svenska lärosäten till Norrköping för att delta i konferensen SWEPSA 2019. Konferensen vill framför allt visa bredden inom den statsvetenskapliga forskningen, men bjuder även in deltagare från andra ämnen.

I år är själva stommen i konferensen de kreativa dialogerna som kommer ske i totalt nio tematiska arbetsgrupper. Syftet med dessa konstruktiva samtal är att stärka forskningen och samtidigt belysa den mångfald som finns inom statsvetarkollektivet.

– Vi vill visa att statsvetenskapen kan studeras från olika perspektiv och på flera olika sätt, säger Carl-Johan Sommar.

Under konferensen debatterar en panel dessutom hur politik kan studeras i andra discipliner, som exempelvis sociologi och nationalekonomi.

– Detta är ett självkritiskt inslag där vi med hjälp av inbjudna paneldeltagare får inblick i hur politik studeras i andra ämnen och vad vi statsvetare kan lära av det, säger Albin Olausson Algotson.

Statsvetenskapliga förbundet, som ansvarar för SWEPSA, har en lång tradition av att årligen samla statsvetare från Sveriges universitet och högskolor. Konferensen är en gemensam plattform där statsvetare kan diskutera och lägga fram sin forskning.

Denna gång är Institutionen för ekonomiska och industriell utveckling (IEI) huvudarrangör. Carl-Johan Sommar och Albin Olausson Algotson, doktorander vid Avdelningen för Statsvetenskap, ansvarar för att organisera konferensen. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) ingår också i planeringsgruppen.

Carl-Johan Sommar och Albin Olausson Algotsson. Fotograf: Linda Fredrikson IEI, 190925Carl-Johan Sommar och Albin Olausson Algotson arrangerar SWEPSA 2019. Foto Linda Fredrikson 

– SWEPSA 2019 är en viktig konferens eftersom den ger en samlad bild av svensk statsvetenskap, säger Albin Olausson Algotson.

I samband med konferensen håller Statsvetenskapliga förbundet sitt årsmöte.

Statsvetenskap på LiU

Statsvetare finns inom flera forskningsmiljöer vid LiU, inte enbart på IEI:s statsvetenskapliga avdelning. På Institutet för analytisk sociologi (IAS), Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) och Institutionen för Tema finns många statsvetare. Flera av dem deltar i konferensen.

Norrköping – en attraktiv konferensmiljö

Arrangörerna valde att förlägga SWEPSA 2019 i Norrköping. Att flera av LiU:s statsvetenskapliga forskningsmiljöer finns på Campus Norrköping avgjorde valet.

– Dessutom har Norrköping en mysig stadsmiljö, kommunikationerna är goda och campus är centralt beläget, säger Carl-Johan Sommar.

Många konferensdeltagare har uttryckt att de ser fram emot att få se Campus Norrköping.

Kopparhammaren 2SWEPSA 2019 är i Norrköping den 2-4 oktober. Foto Thor Balkhed Carl-Johan Sommar berättar att det har varit lärorikt att arrangera konferensen men att det också har inneburit mycket jobb.

– När vi ser tillbaka på en förhoppningsvis lyckad konferens kommer vi nog tänka att det här var väldigt roligt att göra, säger Albin Olausson Algotson.

 

Statsvetenskapliga förbundet

Statsvetenskaplig tidskrift

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.