25 september 2019

Under tre dagar, 2-4 oktober, kommer 130 statsvetare från svenska lärosäten till Norrköping för att delta i konferensen SWEPSA 2019. Konferensen vill framför allt visa bredden inom den statsvetenskapliga forskningen, men bjuder även in deltagare från andra ämnen.

I år är själva stommen i konferensen de kreativa dialogerna som kommer ske i totalt nio tematiska arbetsgrupper. Syftet med dessa konstruktiva samtal är att stärka forskningen och samtidigt belysa den mångfald som finns inom statsvetarkollektivet.

– Vi vill visa att statsvetenskapen kan studeras från olika perspektiv och på flera olika sätt, säger Carl-Johan Sommar.

Under konferensen debatterar en panel dessutom hur politik kan studeras i andra discipliner, som exempelvis sociologi och nationalekonomi.

– Detta är ett självkritiskt inslag där vi med hjälp av inbjudna paneldeltagare får inblick i hur politik studeras i andra ämnen och vad vi statsvetare kan lära av det, säger Albin Olausson Algotson.

Statsvetenskapliga förbundet, som ansvarar för SWEPSA, har en lång tradition av att årligen samla statsvetare från Sveriges universitet och högskolor. Konferensen är en gemensam plattform där statsvetare kan diskutera och lägga fram sin forskning.

Denna gång är Institutionen för ekonomiska och industriell utveckling (IEI) huvudarrangör. Carl-Johan Sommar och Albin Olausson Algotson, doktorander vid Avdelningen för Statsvetenskap, ansvarar för att organisera konferensen. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) ingår också i planeringsgruppen.

Carl-Johan Sommar och Albin Olausson Algotsson. Fotograf: Linda Fredrikson IEI, 190925Carl-Johan Sommar och Albin Olausson Algotson arrangerar SWEPSA 2019. Foto Linda Fredrikson 

– SWEPSA 2019 är en viktig konferens eftersom den ger en samlad bild av svensk statsvetenskap, säger Albin Olausson Algotson.

I samband med konferensen håller Statsvetenskapliga förbundet sitt årsmöte.

Statsvetenskap på LiU

Statsvetare finns inom flera forskningsmiljöer vid LiU, inte enbart på IEI:s statsvetenskapliga avdelning. På Institutet för analytisk sociologi (IAS), Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) och Institutionen för Tema finns många statsvetare. Flera av dem deltar i konferensen.

Norrköping – en attraktiv konferensmiljö

Arrangörerna valde att förlägga SWEPSA 2019 i Norrköping. Att flera av LiU:s statsvetenskapliga forskningsmiljöer finns på Campus Norrköping avgjorde valet.

– Dessutom har Norrköping en mysig stadsmiljö, kommunikationerna är goda och campus är centralt beläget, säger Carl-Johan Sommar.

Många konferensdeltagare har uttryckt att de ser fram emot att få se Campus Norrköping.

Kopparhammaren 2SWEPSA 2019 är i Norrköping den 2-4 oktober. Foto Thor Balkhed Carl-Johan Sommar berättar att det har varit lärorikt att arrangera konferensen men att det också har inneburit mycket jobb.

– När vi ser tillbaka på en förhoppningsvis lyckad konferens kommer vi nog tänka att det här var väldigt roligt att göra, säger Albin Olausson Algotson.

 

Statsvetenskapliga förbundet

Statsvetenskaplig tidskrift

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man under ett träd.

Så ser vägen till ett förnybart och mer demokratiskt energisystem ut

EU kräver att medlemsländerna ska underlätta för lokal produktion av förnybar energi genom så kallade energigemenskaper. Men i Sverige är systemet uppbyggt så att det motarbetar sådana lösningar, konstaterar forskare från LiU.

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.