14 juli 2022

Hur kan det sena arbetslivet bli mer inkluderande och jämlikt? Det undersöker forskare i ett forskningsprogram som nu beviljats 8,7 miljoner kronor från Forte för att fortsätta i fas två.

I ett samhälle där befolkningen blir allt äldre behöver människors möjligheter till ett förlängt arbetsliv förbättras. I det internationella forskningsprogrammet Eiwo – Exkludering och ojämlikhet i det senare arbetslivet - studerar forskare vad som främjar ett förlängt, inkluderande och jämlikt arbetsliv och hur riskerna för exkludering kan minska.Bild på Andreas Motel-Klingebiel som sitter i en trappa.Andreas Motel-Klingebiel, professor i åldrande och social förändring. Foto Magnus Johansson

Programmet startade 2019 med anslag från Forte. Under 2022 avslutas första fasen och Forte har nu beviljat att fas två, som ska pågå till 2026, startar. För båda faserna har programmet beviljats totalt 17,3 miljoner kronor. Forskare från universitet i flera länder deltar i programmet, som leds av Andreas Motel-Klingebiel, professor vid Avdelningen för åldrande och social förändring vid Linköpings universitet.

De utvärderar bland annat orsaker till och effekter av exkludering och ojämlikhet i Sverige och Europa med fokus på genus, utbildning och regioner. Fokus ligger även på vilket inflytande politiska åtgärder, företag och institutioner har när det kommer till exempelvis ojämlika arbetsmöjligheter och livslångt lärande. Forskarna studerar också hur skeden tidigare i livet kan påverka ojämlika förhållanden senare i arbetslivet.

Samtidigt har Forte beviljat en halv miljon kronor till ett nytt forskarnätverk där forskare från Linköpings universitet och Karolinska Institutet samarbetar. Nätverket, med titeln Hållbarhet, inkludering, produktivitet och rättvisa, och människors förändrade vägar genom arbetslivet (Sipet), ska pågå mellan 2022–2026 och kommer att ha ett fokus på hållbarhet och det sena arbetslivet. Genom samarbete, kunskapsspridning och utbildning ska nätverket främja tvärvetenskap, internationalisering och policyrelevans.

Mer om forskningsprogrammet EIWO

Kontakt

Mer forskning om åldrande och social förändring

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.