Presentation

Jag arbetar med administrativ uppföljning av LiU:s deltagande i EU:s ramprogram. Jag ger också administrativt stöd i forskningsprojekt och -program, främst WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program).

Min avdelning
Visa/dölj innehåll