Presentation

Jag arbetar som administratör för WASP, Wallenberg AI, Autonomous systems and Software Program. I första hand administrerar jag Forskarskolans kurser, resor och event men arbetar även tillsammans med WASP Programkontors övriga medarbetare i arbetet runt övriga aktiviteter.

Jag arbetar även med administrativ uppföljning av LiU:s deltagande i EU:s ramprogram.


Medarbetare på ForskningsprogramenhetenVisa/dölj innehåll

Min avdelningVisa/dölj innehåll