Fotografi av Alina Roos

Alina Roos

Kommunikatör

Jag är kommunikatör för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största individuella forskningsprogram.

Kommunikatör för WASP

Jag är anställd på Forskningskommunikations- och pressenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM) på LiU och jobbar fokuserat för WASP.

Som kommunikatör på WASP jobbar jag med att planera, genomföra, analysera och följa upp kommunikationsinsatser. Forskningsprogrammets mål är att positionera Sverige som en internationellt erkänd och ledande nation inom områdena artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Stötta WASP i såväl strategiska som operativa kommunikationsfrågor
  • Skriva informationstexter och nyhetsartiklar · redaktörsarbete på WASP:s externa sajt samt intranät.
  • Skapa innehåll för social media
  • Fotografera och filma
  • Skapa grafisk material, digitalt eller tryckt
  • Eventkommunikation

Forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous systems and software program

Kollegor vid Forskningskommunikations- och pressenheten

Min avdelning