Forskningskoordinator

Stöd i frågor om forskningsfinansiering

Arbetsuppgifterna sträcker sig från att hitta och informera om aktuella utlysningar om forskningsfinansiering till att vara mer involverad i det praktiska utformandet av ansökningarna. Jag arbetar även som projektkoordinator i beviljade forskningsprojekt (nationella samt EU-finansierade) som leds av Linköpings universitet.

Jag har en magisterexamen i medicinsk biologi från Linköpings universitet och en medicine doktorsexamen från Uppsala universitet. Jag har arbetat på Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) sedan mars 2010.

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten Visa/dölj innehåll

Min avdelning Visa/dölj innehåll