Fotografi av Sara Strömberg

Sara Strömberg

Enhetschef, Forskningskoordinator

Enhetschef, Forskningskoordinator

Jag är enhetschef för Forskningsprogramenheten (Program Office) vid LiU.

Enheten erbjuder koordineringsstöd i större forskningssatsningar vid Linköpings universitet, däribland Sveriges största enskilda forskningssatsning Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och TAILOR, ett nätverk av excellenta forskningscentrum som fokuserar på de vetenskapliga grunderna för pålitlig artificiell intelligens. Enheten arbetar i nära samarbete med forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) och tillsammans erbjuder vi koordineringsstöd till LiU:s forskare med syfte att bidra till genomförandet av omfattande forskningssatsningar, både nationella satsningar och projekt inom EU:s ramprogram.

I min roll som forskningskoordinator assisterar jag forskare vid LiU i frågor som berör extern forskningsfinansiering, från att identifiera lämpliga finansieringsmöjligheter, ge stöd under ansökningsprocessen samt som projektkoordinator i beviljade forskningsprojekt som leds av Linköpings universitet.

Jag har en magisterexamen i medicinsk biologi från Linköpings universitet och en medicine doktorsexamen från Uppsala universitet. Jag har arbetat på Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) sedan mars 2010.

Medarbetare Forskningsprogramenheten

Organisation