Fotografi av Camilla Smedberg

Camilla Smedberg

Koordinator

Presentation

Min arbetsplats

Mina kollegor på Forskningsprogramenheten

Publikationer

2023

Camilla Smedberg (2023) Barnen i skogen

2015

Camilla Smedberg, Peter Ullgren, Bengt Erik Eriksson (Redaktörskap) (2015) Bokbärare: Biblioteket, bokhandeln och antikvariatet