I min roll som ekonom vid Institutionen för Systemteknik (ISY) ingår det att stötta verksamheten i löpande ekonomifrågor, såsom projektuppföljning, rapportering, bokslut, budget och prognos.

I första hand ansvarar jag för uppföljning vid avdelningen Datorseende (CVL) och projekt inom forskningsprogrammet WASP.

Jag är med i samarbetsgruppen VALLA 1/ekonomiteam, som är ett samarbete mellan institutionerna ISY, IDA och MAI.

Jag är också verksamhetsrepresentant för VALLA 1 i arbetsgruppen ”Projekthantering”.

Avdelningar och forskningsprogram Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid verksamhetsstöd, ISY Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll