Fotografi av Meaza Eshetu Abebe

Meaza Eshetu Abebe

Koordinator

Koordinator för WASP (Wallenberg AI, Autonomous systems and Software Program).

Koordinator på Forskningsprogramenheten

Som koordinator på Forskningsprogramenheten ingår jag i programkontoret för WASP (Wallenberg AI, Autonomous systems and Software Program): Sveriges enskilt största forskningsprogram som har LiU som värduniversitet.

Mina arbetsuppgifter består bland annat av planering och koordinering av diverse aktiviteter kopplade till WASP:s forskarskola.

Forskningsprogram

Medarbetare

Organisation