Fotografi av Nelly Sahlstrand

Nelly Sahlstrand

Kommunikatör

Jag är kommunikatör för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).
WASP är Sveriges största individuella forskningsprogram.

Kommunikatör för WASP

Jag är anställd på Forskningskommunikations- och pressenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM) på LiU och jobbar fokuserat för WASP.

Som kommunikatör för forskningsprogrammet WASP jobbar jag både djupt och brett med programmets interna och externa kommunikation. Det interna arbetet innebär bland annat utformning av den interna hemsidan, kommunikationsuppföljning av WASP och kommunikationsstöd till forskare. I det externa arbetet ingår allt från videoproduktion, trendspaningar, intervjuer och pressmeddelanden till att övergripande och strategiskt utveckla WASP:s proaktiva och reaktiva kommunikation.

Mer om WASP

WASP:s mål är att positionera Sverige som en internationell erkänd och ledande nation inom områdena AI, autonoma system och mjukvara. Programmet har fem partneruniversitet i Sverige - däribland Linköpings universitet - och samverkan mellan industri och näringsliv är en viktig utgångspunkt. 

WASP i siffror

  • Startade 2015 och pågår åtminstone till 2031
  • Nuvarande finansiering är 6.2 miljarder SEK, varav 4.9 miljarder från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
  • Mer än 60 involverade industripartners
  • Målet är att rekrytera 80 ledande forskare och examinera 600 doktorer

Läs mer på WASP: https://wasp-sweden.org/
Kontakt: https://wasp-sweden.org/about-us/contact/

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Medarbetare på Forskningskommunikations- och pressenheten

Min avdelning