Jessica Danielsson Piazze

Ekonom

Presentation

Ansvarig för WASP.

Sveriges största forskningsprogram - WASP

Medarbetare på Forskningsprogramenheten

Organisation