Vatten, sanitet och klimatanpassning

Mina forskningsintressen ryms generellt under benämningen samhällsvetenskaplig miljöforskning där jag har ett specifikt intresse för idéernas makt över samhället och dess utveckling. Empiriskt fokuserar jag på samhällens omställning och anpassning till effekterna av ett förändrat klimat, i synnerhet politiken kring urban vattenförvaltning och planering för hållbar dagvattenhantering.
  

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

2018

2016

Forskning
Visa/dölj innehåll

Undervisning 
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll