Fotografi av Anna Bohman

Anna Bohman

Universitetslektor

Min forskning i korthet

Jag studerar processer kring omställning och anpassning till ett förändrat klimat med särskilt fokus på vad som händer när miljö- och klimatpolicy landar i samhället, hos praktiker eller i människors vardag. Frågor kring meningsskapandets roll som makt- och påverkansfaktor är centrala både i min forskning om klimatpassning och urbana vattenfrågor samt om rättviseaspekter i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Forskningsprojekt och miljöer

Publikationer

Senaste publikationerna

2023

Eva Lövbrand, Anna Bohman, Veronica Brodén Gyberg, Clifton Evers (2023) Att leva i omställningens tid: varför klimatpolitik är mer än industripolitik

2022

Erik Glaas, Anna Bohman, Martin Karlson, Carlo Navarra, Jonas Olsson, Yeshewatesfa Hundecha, Tomasz Opach, Douglas Cederlund, Jennifer Sjulander, Tina-Simone Neset, Björn-Ola Linnér (2022) Development and user testing of the ICT-platform Visual Water supporting sustainable municipal stormwater planning Urban Water Journal, Vol. 19, s. 962-974 Vidare till DOI

2021

Anna Bohman, Erik Glaas, Martin Karlson, Carlo Navarra, Jonas Olsson, Yeshewatesfa Hundecha, Tomas Opach, Tina-Simone Schmid Neset, Björn-Ola Linnér (2021) Visual Water: En visualiseringsplattform för dagvatten- och skyfallsplanering i ett klimat under förändring

2020

Anna Bohman, Erik Glaas, Martin Karlson (2020) Integrating Sustainable Stormwater Management in Urban Planning: Ways Forward towards Institutional Change and Collaborative Action Water, Vol. 12, Artikel 203 Vidare till DOI

2019

Erik Glaas, Mattias Hjerpe, Sofie Storbjörk, Tina-Simone Schmid Neset, Anna Bohman, Prithiviraj Muthumanickam, Jimmy Johansson (2019) Developing transformative capacity through systematic assessments and visualization of urban climate transitions Ambio, Vol. 48, s. 515-528 Vidare till DOI
Victoria Wibeck, Björn-Ola Linnér, Melisa Alves, Therese Asplund, Anna Bohman, Maxwell T. Boykoff, Pamela M. Feetham, Yi Huang, Januario Nascimento, Jessica Rich, Charles Yvon Rocha, Franco Vaccarino, Shi Xian (2019) Stories of Transformation: A Cross-Country Focus Group Study on Sustainable Development and Societal Change Sustainability, Vol. 11, Artikel 2427 Vidare till DOI

Organisation