Min forskning i korthet

Jag studerar processer kring omställning och anpassning till ett förändrat klimat med särskilt fokus på vad som händer när miljö- och klimatpolicy landar i samhället, hos praktiker eller i människors vardag. Frågor kring meningsskapandets roll som makt- och påverkansfaktor är centrala både i min forskning om klimatpassning och urbana vattenfrågor samt om rättviseaspekter i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Forskningsprojekt och miljöer

Publikationer

Senaste publikationerna

2022

2021

2020

2019

2018

Organisation