Vatten, sanitet och klimatanpassning

Mina forskningsintressen ryms generellt under benämningen samhällsvetenskaplig miljöforskning där jag har ett specifikt intresse för idéernas makt över samhället och dess utveckling. Empiriskt fokuserar jag på samhällens omställning och anpassning till effekterna av ett förändrat klimat, i synnerhet politiken kring urban vattenförvaltning och planering för hållbar dagvattenhantering.
  

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll