Vatten, sanitet och klimatanpassning

Mina forskningsintressen ryms generellt under benämningen samhällsvetenskaplig miljöforskning där jag har ett specifikt intresse för idéernas makt över samhället och dess utveckling. Empiriskt fokuserar jag på samhällens omställning och anpassning till effekterna av ett förändrat klimat, i synnerhet politiken kring urban vattenförvaltning och planering för hållbar dagvattenhantering.   

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

2019

2018

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Undervisning  Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll