Vatten, sanitet och klimatanpassning

Mina forskningsintressen ryms generellt under benämningen samhällsvetenskaplig miljöforskning där jag har ett specifikt intresse för idéernas makt över samhället och dess utveckling. Jag har en akademisk bakgrund inom ämnena ekonomisk historia, statsvetenskap, religionshistoria och kulturantropologi.   

Forskning

Publikationer

Undervisning 

Relaterat innehåll