Välkommen till föreläsningsserien Research just around the corner som under vårterminen 2024 har temat hållbarhet.

På LiU är kunskap inte bara något man inhämtar, det är något man skapar och delar. Genom ett samarbete mellan Linköpings universitetsbibliotek och Matts Karlsson, vicerektor för forskning, strävar vi efter att sprida kunskap genom en serie lunchföreläsningar som varje termin belyser olika teman och ger möjlighet till fördjupning om ämnen som utmanar och inspirerar. Har du koll på vad som sker precis runt hörnet på din arbetsplats och ditt universitet?

På tisdagsluncher under våren 2024 är alla intresserade välkomna att komma och lyssna på forskare vid Linköpings universitet om hållbarhet ur olika aspekter. Föreläsningarna hålls i  Lövverket i Studenthuset på Campus Valla. Alla tillfällen kommer också att filmas och streamas.

Den här sidan uppdateras kontinuerligt med mer detaljer allt eftersom programmet blir klart.

Två händer som håller ett jordklot .

Tema vårterminen 2024: Är du hållbar?

För att uppnå en verkligt hållbar värld krävs det att alla samhällsmedborgare och institutioner omfamnar hållbarhetsprincipen i alla dess aspekter. Detta sträcker sig bortom enkla åtgärder och blir en livsstil som genomsyrar vårt sätt att kommunicera, konsumera, studera, leva och agera.

Denna övergripande medvetenhet är inte bara central för vår samtid utan skapar också grunden för en hållbar framtid. Hållbarhet kan därmed innebära att skolor har tillräckligt med lärare eller att sjukvården har tillräckligt med personal, likväl som att vi hittar nödvändiga sätt att minska utsläpp och miljöförstöring. Att bli hållbara innebär därmed det viktigaste åtagandet i mänsklighetens historia.

Hållbarhet ur olika aspekter är temat för föreläsningarna i serien "Research just around the corner" under våren 2024.

Building governance capacities for urban low-carbon transitions

Time and Place

12 March, 12.15-13.00 pm
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Campus Valla

View the lecture recording: 

Videolänk med två händer som håller i ett jordklot

Addressing the climate crisis demands a fundamental transformation of the way we live, work and consume.

Cities are expected to take a leading role in driving systemic changes in sectors such as energy, mobility or construction.

In this presentation, Harald Rohracher will talk about capabilities needed to implement long-term, goal-oriented and reflexive policies for an urban climate transition. Additionally, the speaker will explore the challenges associated with building organizational capacities and knowledge within Swedish municipalities.

Harald Rohracher is Professor of Technology and Social Change, Department of Thematic Studies.

The lecture will be in English.

Hållbar magkänsla: hur våra känslor ligger till grund för våra vardagliga beslut

Tid och plats

26 mars, klockan 12.15-13.00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Hitta på Campus Valla

Se föreläsningen i efterhand:

Videolänk med två händer som håller i ett jordklot

 

En föreläsning om hur en människa kan leva hållbart på ett kognitivt och emotionellt plan i dagens samhälle tack vare en förståelse för hur vi tar beslut och hur den beslutsprocessen fungerar.

Vi granskar hur vår magkänsla påverkar vårt beteende och våra vanor och genom dessa insikter kan vi fatta mer medvetna och hållbara beslut som gynnar både oss själva och vår omvärld.

Daniel Västfjäll är professor i psykologi vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

Hållbar skola i en tid av miljöhot och samhällstransformation

Tid och plats

9 april, klockan 12.15-13.00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Hitta på Campus Valla

Se föreläsningen i efterhand:

Videolänk med två händer som håller i ett jordklot

Skolan är en viktig plats då den kan erbjuda ungdomar möjligheter att förstå en föränderlig och ibland oroande värld.

Föreläsningen handlar om forskning kring hur berättelser och spel kan användas för att bidra till elevers förmåga att se samband och samtala klokt om möjliga vägar till en rättvis och hållbar framtid.

Ola Uhrqvist är universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för pedagogik och didaktik. Han undervisar inom hållbarhetspedagogik, utomhuspedagogik och på ämneslärarprogrammet vid LiU, men även i fortbildning av aktiva lärare.

Hans forskningsintressen rör Lärande för Hållbar Utveckling i olika former, bland annat hur storskaliga lärspel och hållbarhetsberättelser kan användas för lärande.

Att leva i klimatomställningens tid - Det fossilfria samhällets platser, politik och etik

Tid och plats

23 april, klockan 12.15-13.00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Hitta på Campus Valla

Se föreläsningen i efterhand:

 

Videolänk med två händer som håller i ett jordklot

Vad kan en rättvis och inkluderande klimatomställning betyda på platser som är intimt förknippade med fossilintensiv produktion?

Hur påverkar den fossilfria omställningen människors berättelser om sin stad, sina livsvillkor och framtida vägval? I denna presentation får vi höra om pågående forskning i tre svenska industriorter med stora klimatavtryck från olje-, cement- och stålindustrin.

Anna Bohman är lektor vid Tema Miljöförändring, Institutionen för Tema.

Historieförfalskning som politiskt vapen

Tid och plats

7 maj, klockan 12.15-13.00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Hitta på Campus Valla

Se föreläsningen i efterhand:

Videolänk med två händer som håller i ett jordklot

 

Historieförfalskning härjar på sociala medier utan att de som sitter på kunskaperna tycks medvetna om det.

Ola Larsmo föreläser om historieförfalskning och forskarens ansvar. Ola Larsmo är under 2023 och 2024 gästprofessor i Moa Martinsons namn. Hur romaner kan användas för att upptäcka oväntade sidor av historien och hur vi kan motverka historieförfalskning är några av de frågor som står i fokus för honom som gästprofessor vid LiU.

Hållbara och cirkulära system

Tid och plats

21 maj, klockan 12.15-13.00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Hitta på Campus Valla

Se föreläsningen i efterhand:

Videolänk med två händer som håller i ett jordklot

I dagens samhälle förespråkas alltmer cirkulära system av produkter och material.

Föredraget handlar om vad som får dessa cirkulära system hållbara. Ett flertal exempel från olika industrier tas upp och förklaras på vilket sätt de är hållbara.

Erik Sundin är professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Han forskar och undervisar på tillverkning och återtillverkning för en mer hållbar framtid. Forskningen sker med industriella implementeringar inom verkstadsindustrin och genom ett stort internationellt samarbete.

Skrivet om Research just around the corner