Research just around the corner

Välkommen till föreläsningsserien Research just around the corner som under höstterminen 2023 har temat "AI & språkmodeller - framtiden är här".

Bild på Studenthuset med texten Research just around the corner. AI och språkmodeller, framtiden är här.

På tisdagsluncher är alla intresserade välkomna att komma och lyssna på forskare vid Linköpings universitet som belyser artificiell intelligens, AI, ur olika aspekter. 

På LiU finns kompetens inom AI på alla institutioner och AI-forskningen utförs inom en stor bredd av olika områden. Höstens tema på föreläsningsserien har fått namnet AI & språkmodeller - framtiden är här och varje föreläsning  går in på olika forskningsområden och frågeställningar inom AI.

Föreläsningarna kommer vara både på Lövverket i Studenthuset i Campus Valla och på Campus Norrköpings bibliotek. Serien startar i slutet av september och pågår hela terminen 2023.

Den här sidan uppdateras kontinuerligt med mer detaljer allt eftersom programmet blir klart. 

Ska vi ge robotar rösträtt? Demokratins roll i en digital samtid 

Hur mycket kan och vill vi ta hjälp av robotar, AI och annan avancerad digital teknik?

Demokratins värden och processer har över tid visat sig vara en hållbar lösning för att forma tillitsfulla samhällen. Nu behöver vi resonera om hur demokratin kan möta sådana tekniker för att ta tillvara möjligheter och minska risker.

Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap, ger en spaning kring olika sätt att möta dessa frågor och sätta in dem i olika perspektiv. 

26 september 12.15 - 13.00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

3 oktober 12.15 - 13.00
Campus Norrköpings bibliotek

AI och skolan

AI förutspås förändra stora delar av samhället, och utbildningssektorn är inget undantag. Men vad innebär det i undervisningspraktiken när AI introduceras i klassrummet? Vad får det för konsekvenser på lärares arbete och hur kan lärare påverka utvecklingen?

Föreläsningen utgår från både Katarinas egen forskning och tidigare arbete, då hon drivit och initierat flera projekt kring skolans digitalisering som strateg på Forsknings- och utvecklingsavdelningen vid Utbildningskontoret i Norrköping. Hon har även en bakgrund som produktionsledare vid uppbyggnaden av Visualiseringscenter C.

10 oktober 12.15 - 13.00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

17 oktober 12.15 - 13.00
Campus Norrköpings bibliotek

Att forma en framtid med AI - vad krävs av management?

Hur kan vi uppnå viktiga fördelar för samhället med AI och samtidigt minimera de negativa effekterna?

Välkommen att lyssna på Nicolette Lakemond, professor i industriell organisation samt adjungerad professor Gunnar Holmberg;

"Genom att betrakta framväxten av AI i sitt komplexa sammanhang, t ex som en del av transportsystem, energiinfrastrukturer och hälso- och sjukvård, diskuterar vi hur viktiga samhällsfördelar med AI kan uppnås samtidigt som de negativa effekterna minimeras. De bygger på exempel från hälso- och sjukvård och räddningsuppdrag och fokuserar på vad som krävs av management för att hantera AI i sitt komplexa sammanhang."

24 oktober 12.15 - 13.00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping31 oktober 12.15 - 13.00
Campus Norrköpings bibliotek

How will AI change diagnosis of heart diseases?

Explore the future of cardiology as AI revolutionizes heart disease diagnosis.(Föreläsningen är på engelska.)

AI is believed to analyze medical data, predict risks, and tailor treatments, promising faster, more precise, and widely accessible healthcare. But how do we get to this point? And what are we going to do with all the cardiologists and radiologists?

7 november 12.15 - 13.00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping14 november 12.15 - 13.00 Campus Norrköpings bibliotek

Vad skall vi ha design och kreatörer till när vi har AI?


"Skriv en novell kring en klimatomställningsutmaning i en stilblandning mellan Niklas Rådström och Majgull Axelsson."

Visst vore det fantastiskt om vi alla kunde bli romanförfattare med hjälp av AI? Eller att vi alla kunde bli designers av produkter och tjänster? Eller? Varje gång det dyker upp nya tekniska lösningar i samband med det konstnärliga och kreativa dyker de här frågorna upp. Det finns något centralt som antyds, och blir ett antagande, i formuleringen ”teknik i människans tjänst”. Och det handlar om oss, det vi värderar bortom det mätbara, och om vår estetik.

Stefan Holmlid, professor i design, kommer att göra en liten spaning kring AI, framförallt i relation till design.

21 november 12.15 - 13.00
Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping28 november 12.15 - 13.00 Campus Norrköpings bibliotek

Vi bjuder också på kaffe. Välkomna önskar:

Mer om artificiell intelligens på LiU