Rättvis omställning: det fossilfria samhällets platser, politik och etik

Naturbild på stenar vid Lysekil.

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället.

I detta projekt studerar vi hur en rättvis klimatomställning kan ta form i dialog mellan beslutsfattare, företag och civilsamhälle. Vår studie genomförs i tre städer - Lysekil, Slite och Luleå - som alla är starkt beroende av fossil-intensiva industrier för lokala arbetstillfällen och skatteintäkter. Studien syftar till att förstå hur den fossilfria omställningen formar människors berättelser om sin stad, sina livsvillkor och framtida vägval.

Projektet leds av forskare vid Linköpings universitet och University of Newcastle och genomförs genom intervjustudier samt konstnärligt inriktade möten med civilsamhälle, kommun- och företagsrepresentanter. Forskargruppen kombinerar expertis inom nationell och internationell klimatpolitik, omställningsstudier, liksom etnografiska studier av natur, kultur och identitet.

Policy brief omställning

Policy brief: Att leva i omställningens tid: varför klimatpolitik är mer än industripolitik

Sedan det klimatpolitiska ramverket antogs av riksdagen i juni 2017 har Sverige strävat efter att bli ett fossilfritt välfärdsland. Behöver svensk klimatpolitik bli mer inkluderande för att vinna folkligt stöd och vad innebär det i så fall i praktiken?

Ladda ner vår policy brief här

Podcast

Publikationer

More than one story: remaking community and place in Sweden’s transition to a fossil free society

Anna Bohman, Clifton Evers, Eva Lövbrand. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, s. 1-13, 2024.

Gå till publikationen

Omställning, utställningskatalog

Clifton Evers, 2023

Ladda ner pdf

Transitioning unions: what constitutes a just transition for Swedish trade unions?

Johan Gärdebo. Oxford Open Climate Change, Volume 3, Issue 1, 2023.

Gå till publikation

In the Shadow of an Oil Refinery: Narrating Just Transitions in the City of Lysekil

Eva Lövbrand, Veronica Brodén Gyberg. Ingår i: Governing toward a green decarbonized state: The interplay between state and non-state actors in Sweden (in press) / [ed] Bäckstrand, K., Marquardt, J., Nasiritousi, N., and Widerberg, O. (eds), Cambridge: Cambridge University Press, 2023, 1

Gå till publikation

Catalyzing industrial decarbonization: the promissory legitimacy of fossil-free Sweden

Veronica Brodén Gyberg, Eva Lövbrand. Oxford Open Climate Change, Volume 2, Issue 1, 2022.

Gå till publikation

Projektets konstbaserade resultat

Kontakt

Nyheter

Relaterad forskning

Organisation