Rättvis omställning: det fossilfria samhällets platser, politik och etik

Naturbild på stenar vid Lysekil.

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället.

I detta projekt studerar vi hur en rättvis klimatomställning kan ta form i dialog mellan beslutsfattare, företag och civilsamhälle. Vår studie genomförs i tre städer - Lysekil, Slite och Luleå - som alla är starkt beroende av fossil-intensiva industrier för lokala arbetstillfällen och skatteintäkter. Studien syftar till att förstå hur den fossilfria omställningen formar människors berättelser om sin stad, sina livsvillkor och framtida vägval.

Projektet leds av forskare vid Linköpings universitet och University of Newcastle och genomförs genom intervjustudier samt konstnärligt inriktade möten med civilsamhälle, kommun- och företagsrepresentanter. Forskargruppen kombinerar expertis inom nationell och internationell klimatpolitik, omställningsstudier, liksom etnografiska studier av natur, kultur och identitet.


Kontakt

Relaterad forskning

Organisation