Rättvis omställning: det fossilfria samhällets platser, politik och etik

Naturbild på stenar vid Lysekil.

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara rättvis och brett förankrad i samhället.

I detta projekt studerar vi hur en rättvis klimatomställning kan ta form i dialog mellan beslutsfattare, företag och civilsamhälle. Vår studie genomförs i tre städer - Lysekil, Slite och Luleå - som alla är starkt beroende av fossil-intensiva industrier för lokala arbetstillfällen och skatteintäkter. Studien syftar till att förstå hur den fossilfria omställningen formar människors berättelser om sin stad, sina livsvillkor och framtida vägval.

Projektet leds av forskare vid Linköpings universitet och University of Newcastle och genomförs genom intervjustudier samt konstnärligt inriktade möten med civilsamhälle, kommun- och företagsrepresentanter. Forskargruppen kombinerar expertis inom nationell och internationell klimatpolitik, omställningsstudier, liksom etnografiska studier av natur, kultur och identitet.

Ladda ner policy brief

Podcast

Publikationer

Catalyzing industrial decarbonization: the promissory legitimacy of fossil-free Sweden

Veronica Brodén Gyberg, Eva Lövbrand. Oxford Open Climate Change, Volume 2, Issue 1, 2022.

Gå till publikation

Transitioning unions: what constitutes a just transition for Swedish trade unions?

Johan Gärdebo. Oxford Open Climate Change, Volume 3, Issue 1, 2023.

Gå till publikation

In the Shadow of an Oil Refinery: Narrating Just Transitions in the City of Lysekil

Eva Lövbrand, Veronica Brodén Gyberg. Ingår i: Governing toward a green decarbonized state: The interplay between state and non-state actors in Sweden (in press) / [ed] Bäckstrand, K., Marquardt, J., Nasiritousi, N., and Widerberg, O. (eds), Cambridge: Cambridge University Press, 2023, 1

Gå till publikation

Kontakt

Nyheter

Relaterad forskning

Organisation