Fotografi av Teresia Svensson

Teresia Svensson

Universitetslektor, Docent

Som programansvarig för Miljövetarprogrammet intresserar jag mig särskilt för hur man kan integrera teori och praktik i kurser och program. Studentaktivt lärande i utbildningar är något som jag brinner för.

Teori och praktik möts i hållbar utbildning

Att utveckla studentcentrerad och verklighetsnära pedagogik i universitetets kurser och program är ett av mina huvudintressen och då speciellt med utbildningar med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Min forskning kretsar kring mark och
markprocesser och mer specifikt med studier kring hur klorerade föreningar omsätts i mark och olika ekosystem.

Jag är programansvarig Miljövetarprogrammet, ett grundutbildningsprogram på Linköpings universitet. Jag är speciellt intresserad av hur man kan integrera teori och praktik i kurser och program, men också av studentcentrerat och studentaktivt lärande, problembaserat lärande, problemorienterade laborationer, portfölj-metoden (portfolio), case, tvärvetenskaplig utbildning och kvalitetssäkring av högre utbildning.

Video


Klorets kretslopp i mark

Mark är centralt för jord- och skogsbruk, ekosystemfunktioner och biogeokemiska kretslopp. Därför är det viktigt att förstå markens funktion och markprocesser för en hållbar markanvändning. Min forskning handlar framför allt om hur klor omsätts i naturen. Det är väl känt att det sker en omfattande naturlig klorering av organiskt material i många miljöer och inte minst i ytliga marklager. Detta kan ha stor betydelse för omsättning av organiskt material i mark, riskbedömningar och hantering av radioaktivt avfall, näringsupptag, och hur vi ser på klororganiska föreningar.

Vår forskargrupp har bland mycket annat undersökt betydelsen av vegetationen för omsättning av klor i skogsekosystem (Montelius et al 2015). Vi har också studerat retention, dvs kvarhållande, av klorid i mark, transport av klor i mark och avrinningsområden och utbyte av klor mellan mark, vatten och luft (t ex Montelius et al 2016). Vi har, både i lab- och fältstudier, sett att klorerat organiskt material inte är särskilt rörligt (Bastviken et al 2006, Svensson et al 2007), vilket påverkar synen på klorid som konservativt och dess användning som spårämne (Svensson et al 2012). Det verkar också som att markanvändning påverkar mängden klor i mark eftersom omsättningen av klor tycks förändras både av gödsling och avverkning (Svensson et al 2013).

 

Publikationer

2023

Teresia Svensson, Anders Löfgren, Peter Saetre, Ulrik Kautsky, David Bastviken (2023) Chlorine Distribution in Soil and Vegetation in Boreal Habitats along a Moisture Gradient from Upland Forest to Lake Margin Wetlands Environmental Science and Technology, Vol. 57, s. 11067-11074 Vidare till DOI

2022

Teresia Svensson, Yves Thiry, Bueno Maïté, Yvonne Oelmann (2022) Halogens in soil Elsevier Reference Collection in Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences Vidare till DOI
Teresia Svensson, Julie Wilk, Kajsa Gustafsson Åman (2022) Information literacy skills and learning gaps: Students' experiences and teachers' perceptions in interdisciplinary environmental science The journal of academic librarianship, Vol. 48, Artikel 102465 Vidare till DOI
Teresia Svensson, Paul-Olivier Redon, Yves Thiry, Malin Montelius, David Bastviken (2022) Chlorination of soil organic matter: The role of humus type and land use Science of the Total Environment, Vol. 806p2, Artikel 150478 Vidare till DOI

2021

Teresia Svensson, David Bastviken, Anders Löfgren (2021) Cl distribution in different terrestrial habitats along hill slope gradients in Forsmark

Nyheter

Forskningsprojekt

Nyheter

CV

CV 

 • 2017
  Docent 
 • 2010-2011
  Post doc University of British Columbia, Water Air and Soil Laboratory at Faculty of Land and Food Systems and Institute for Resources, Environment and Sustainability (IRES), Vancouver, Canada
 • 2006
  Guest researcher at Cary Institute of Ecosystem Studies (Former Institute of Ecosystem Studies (IES), USA
 • 2006 
  Universitetslektor Institutionen för Tema/tema Miljöförändring, Linköpings universitet. 
 • 2006 
  Filosofie doktorsexamen Biogeokemi, Institutionen för Tema/tema Vatten i natur och samhälle, Linköpings universitet. Avhandlingens titel: Chlorine transport in a small catchment

 Uppdrag 

 • 2019-
  Programansvarig Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet
 • 2011-2018
  Programansvarig MSc Science for Sustainable develeopment, Linköpings universitet. Detta MSc program var under 2013 topprankade av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och fick högsta betyg. 

Undervisning

 • Miljövetarprogrammet (BSc Environmental Science)
 • Science for Sustainable Development (MSc Environmental Science)

Relaterade forskare

Om tema Miljöförändring