Fotografi av Teresia Svensson

Teresia Svensson

Proprefekt, Universitetslektor, Docent

Halogenerade organiska föreningar är av samhällsintresse. Min forskning fokuserar på naturlig förekomst av dessa ämnen i olika ekosystem. Jag är också intresserad av hur kvalité i utbildning skapas.

Synen på klor på väg att förändras

Halogenerade föreningar har historiskt ansetts ha industriellt ursprung. Kunskapen kring halogener har förändrats under åren och lyfter fram vikten av naturliga processer. Vår forskning har bidragit till den nuvarande kunskapen om att det förekommer en allmänt förekommande och omfattande naturlig klorering i mark och att halterna av klorerade organiska föreningar ofta är högre än halterna av klorid.

Klor är ett av de vanligaste grundämnena på jorden och tidigare har man länge trott att saltformen av klor (klorid) var den vanligaste formen. Vår forskning handlar framför allt om hur klor och andra halogener omsätts i terrestra ekosystem. Vi har i olika studier påvisat att det sker en omfattande naturlig klorering av organiskt material i många miljöer och inte minst i våra ytliga marklager. Detta kan ha stor betydelse för omsättning av organiskt material i mark, riskbedömning och hantering av radioaktivt avfall och hur vi ser på klororganiska föreningar. I laboratorieförsök och fältstudier har vi sett att klorering av organiskt material bidrar till att förlänga tiderna klor (retention av klorid) är i marken, vilket därmed påverkar synen på klorid som konservativt och dess användning som spårämne. Det visar sig också att vegetationen verkar ha en stor betydelse för hur mycket klor som ackumuleras och omsättning av klor i ekosystem.

Jag har under flera år jobbat med utbildning med utveckling av program med studentcentrerad och studentaktiv pedagogik och då speciellt med utbildningar med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Jag är intresserad av hur man kan jobba med progression i utbildningar, integrera teori och praktik i kurser och program, problembaserat lärande (PBL), informationskompetens, färdigheter och karriärkompetens, portfolio, tvärvetenskaplig utbildning och, men också kvalitetssäkring av högre utbildning.

Publikationer

2023

Teresia Svensson, Anders Löfgren, Peter Saetre, Ulrik Kautsky, David Bastviken (2023) Chlorine Distribution in Soil and Vegetation in Boreal Habitats along a Moisture Gradient from Upland Forest to Lake Margin Wetlands Environmental Science and Technology, Vol. 57, s. 11067-11074 Vidare till DOI

2022

Teresia Svensson, Yves Thiry, Bueno Maïté, Yvonne Oelmann (2022) Halogens in soil Elsevier Reference Collection in Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences Vidare till DOI
Teresia Svensson, Julie Wilk, Kajsa Gustafsson Åman (2022) Information literacy skills and learning gaps: Students' experiences and teachers' perceptions in interdisciplinary environmental science The journal of academic librarianship, Vol. 48, Artikel 102465 Vidare till DOI
Teresia Svensson, Paul-Olivier Redon, Yves Thiry, Malin Montelius, David Bastviken (2022) Chlorination of soil organic matter: The role of humus type and land use Science of the Total Environment, Vol. 806p2, Artikel 150478 Vidare till DOI

2021

Teresia Svensson, David Bastviken, Anders Löfgren (2021) Cl distribution in different terrestrial habitats along hill slope gradients in Forsmark

Forskningsprojekt

Nyheter

CV

CV 

 • 2017
  Docent 
 • 2010-2011
  Post doc University of British Columbia, Water Air and Soil Laboratory at Faculty of Land and Food Systems and Institute for Resources, Environment and Sustainability (IRES), Vancouver, Canada
 • 2006
  Guest researcher at Cary Institute of Ecosystem Studies (Former Institute of Ecosystem Studies (IES), USA
 • 2006 
  Universitetslektor Institutionen för Tema/tema Miljöförändring, Linköpings universitet. 
 • 2006 
  Filosofie doktorsexamen Biogeokemi, Institutionen för Tema/tema Vatten i natur och samhälle, Linköpings universitet. Avhandlingens titel: Chlorine transport in a small catchment

 Uppdrag 

 • 2024-
  Proprefekt Institutionen för Tema
 • 2019-2023
  Programansvarig Fil kand Miljövetenskap, Linköpings universitet
 • Extern granskare Kvalitetsutvärdering av miljövetenskapliga utbildningar Lunds universitet (2023), Uppsala universitet (2019)
 • 2011-2018
  Programansvarig MSc Science for Sustainable develeopment, Linköpings universitet. Detta MSc program var under 2013 topprankade av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och fick högsta betyg. 

Undervisning

 • Miljövetarprogrammet (BSc Environmental Science)
 • Science for Sustainable Development (MSc Environmental Science)

Handledning

Relaterade forskare

Om tema Miljöförändring