Fotografi av Cecilia Jönsson

Cecilia Jönsson

Förste forskningsingenjör

Mitt forskningsintresse är metabola sjukdomar med fokus på fettlever (NAFLD) och typ 2 diabetes. Studerar blodbaserade biomarkörer kopplade till NAFLD och hur metabolismen påverkar/påverkas av NAFLD och insulinresistens i färsk human vävnad.

Presentation

Publikationer

2023

William Lövfors, Rasmus Magnusson, Cecilia Jönsson, Mika Gustafsson, Charlotta S. Olofsson, Gunnar Cedersund, Elin Nyman (2023) A comprehensive mechanistic model of adipocyte signaling with layers of confidence NPJ SYSTEMS BIOLOGY AND APPLICATIONS, Vol. 9, Artikel 24 Vidare till DOI

2022

William Lövfors, Cecilia Jönsson, Charlotta S. Olofsson, Elin Nyman, Gunnar Cedersund (2022) A comprehensive mechanistic model of adipocyte signaling with layers of confidence

2021

William Lövfors, Jona Ekström, Cecilia Jönsson, Peter Strålfors, Gunnar Cedersund, Elin Nyman (2021) A systems biology analysis of lipolysis and fatty acid release from adipocytes in vitro and from adipose tissue in vivo PLOS ONE, Vol. 16, Artikel e0261681 Vidare till DOI

2019

Cecilia Jönsson, Ana Paula Castor Batista, Preben Kjölhede, Peter Strålfors (2019) Insulin and beta-adrenergic receptors mediate lipolytic and anti-lipolytic signalling that is not altered by type 2 diabetes in human adipocytes Biochemical Journal, Vol. 476, s. 2883-2908 Vidare till DOI

2018

Cecilia Karlsson (2018) Insulin Signalling in Human Adipocytes and its Interplay with beta-Adrenergic Control of Lipolysis

Kollegor

Organisation