Fotografi av Denisse Marginean

Denisse Marginean

Forskningsingenjör

Jag arbetar som forskningsingenjör på PAINOMICS® laboratorium. Min forskning handlar om biomarkörer för oral mukosit hos patienter med huvud- och halscancer som genomgår strålningsbehandling.