Fotografi av Elisabet Cedersund

Elisabet Cedersund

Professor emerita

Jag är professor emerita i äldre och åldrande. Min forskning berör olika aspekter av kommunikation i socialt arbete, vård och omsorg. Den handlar om professionellas möte med klienter, brukare, patienter, samt deras anhöriga.

Presentation

  

Min forskning berör olika aspekter av kommunikation i socialt arbete, vård och omsorg. Den handlar om professionellas möte med klienter, brukare, patienter, samt deras anhöriga.

Forskningen berör även bedömnings- och beslutsprocesser som äger rum i möten inom olika delar av samhället.

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Forskningsprojekt under senare år

 • Ensamhet bland äldre som socialt problem. En studie av olika aktörers problembilder (2014-2016). Projektledare (tillsammans med Dimitris Michailakis, professor i socialt arbete, LiU).

 • Omsorgen om landsbygdens äldsta. Ett forskningsprojekt om kommunens och civilsamhällets omsorgsnätverk i semi-rurala miljöer (2013-2015). Projektledare.

 • När mamma och/eller pappa har psykisk funktionsnedsättning: Samtalsanalytisk, narrativ studie av familjestödjande samtal och dess genomförande ur barns och föräldrars perspektiv (2015-2017). Projektmedarbetare.
  (Projektledare: Docent Pia Bülow, Jönköping University)

 • Äldre som företagare. Projekt tillsammans med forskare vid LiU och Handelshögskolan i Stockholm och med Elisabeth Sundin, professor emerita i företagsekonomi vid LiU, som forskningsledare.

 • Multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård- möjligheter och hinder för inflytande och delaktighet (2017-2018). Projektmedarbetare.
  (Projektledare: Fil dr. Anna Olaison, Med dr. Annette Sverker)

ForskningVisa/dölj innehåll

Uppdrag och nätverkVisa/dölj innehåll

Urval av uppdrag

 • Föreståndare och avdelningschef för NISAL (2011-2015)
 • Ordförande för beredningsgrupp (Sociala relationer) inom Forte - Forsningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (2014-2017)

Deltagare i nätverk

 • DANASWAC - Discourse and narrative approaches to social work and counselling
 • Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning
 • Nationellt Socialpedagogiskt nätverk
 • Nera Network 23 - Social Pedagogy
 • Regionala nätverk Liv hela livet – ett nätverk om äldres ensamhet och gemenskap
 • Swedish research network on Age (AgeS)

PublikationerVisa/dölj innehåll

Här nedan presenteras den senaste publikationen ur DiVA

2020

2019

Publikationer i urvalVisa/dölj innehåll

Annsofie Mahrs Träff, Elisabet Cedersund, Catharina Nord (2017)

European Review of Aging and Physical Activity , Vol.14 Vidare till DOI

Elisabet Cedersund, Gunilla Rapp, Carin Holmquist, Elisabeth Sundin (2017)

Ageing, Organisations and Management<em> </em> , s.183-210 Vidare till DOI

Elisabet Cedersund, Axel Ågren (2017)

Vem är den äldre?<em></em> , s.73-84 Vidare till DOI

Susanne Kvarnström, Elisabet Cedersund (2016)

Team i vård, behandling och omsorg , s.163-186 Vidare till DOI

Anna Elmqvist, Marianne Abramsson, Elisabet Cedersund (2016)

OrganisationVisa/dölj innehåll