12 mars 2020

Många av våra minnen sätter igång berättelser om hur vi levt, hur viktiga händelser i vår historia sett ut, vad vi fäst oss vid – helt enkelt vad vi kommer ihåg. När någon frågar…

Utställningslokal

Men ofta frågar vi kanske inte varandra så mycket? Vi kanske inte har tillfälle, eller så har vi inte kvar de vanliga sätten att berätta om oss själva och vår vardag. Visningen av familjefilmerna är borta - projektorn är ju trasig, fotoalbumen och alla bilder står kvar i hyllan - men vill barnen se dem längre? Hinner de? Skivspelaren och skivorna - de kom ju inte med vid flytten. Och skulle vi orka sortera alla bilderna och sakerna nu? Kanske vi kan välja några få minnen och skapa en djupare berättelse kring dem – som berättar om hur vi hade det, och hur vi tänkte.

Utställningen ”När någon frågar: våra minnen och berättelser” visar just minnen, berättelser och föremål som boende på Plåtslagaregatan 8 berättat om för oss som gjort utställningen tillsammans med dem. Men den innehåller också berättelser som vi själva skapat – med minnen och hågkomster om våra föräldrar och släktingar. Anhöriga, och vi som gjort utställningen har ju också något att minnas.

Skapa gemensamma berättelser

Vi vill gärna inspirera till att allas berättelser visas – det är ju så vi ser varandra och förstår vad vi alla bär med oss – och att utställningen kan växa. Privata minnen, men också kanske gemensamma berättartillfällen inom släkt och bekantskapskrets kan skapas. Dels tillsammans med personalen, dels som del i en större publik berättelse om hur det var förr och hur vi ser på vår tid och plats i historien.

Utställningen, som hålls på Träffpunkten, Plåtslagaregatan 8 i Norrköping, öppnar den 12 mars och pågår till den 7 maj. Vi kommer under några tillfällen att arrangera träffar där besökarna till Träffpunkten, anhöriga och personal kan ta med bilder, filmer och föremål som vi tillsammans skapar berättelser kring. 

Utställningen är gjord i samarbete mellan Linköpings universitet och projektet ”Äldre människors mediala miljöer” och finansieras av Norrköpings fond för forskning och utveckling.
Curator: Konstantin Economou. 
Producenter: Elisabet Cedersund, Mattias Edborg, Therese Eriksson, Rasmus Flak, René van Pelt, Felix Prommersberger, August Wikström.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.