Konferens: Ensamhet och social exkludering

Välkommen till konferensen "Ensamhet och social exkludering - skillnader mellan äldre män och äldre kvinnor", den 9 november 2022. Under dagen sätter vi fokus på ensamhet och social exkludering ur ett genusperspektiv.

arbetets museum NorrköpingArbetets museum

Social exkludering och ofrivillig ensamhet bland äldre personer har långtgående konsekvenser både för individen och för samhället. Men finns det skillnader vad gäller mäns och kvinnors sociala liv, upplevelser av social exkludering och ensamhet? Välkommen att ta del av föreläsningar med forskare och yrkesverksamma, och till att diskutera dessa frågor.

Datum och tid: 9 november, klockan 9:15-15:30

Plats: Arbetets museum, Laxholmen, 602 21, Norrköping

Anmälan: Anmäl dig senast den 31 oktober, via länken här.

Konferensen är öppen för alla med ett intresse och engagemang för ensamhet och social exkludering bland äldre personer. Antalet platser är begränsat (50 st).

Program och anmälan

Program

Ta del av föreläsningar om bland annat ensamhet och social exkludering i Europa och Sverige, hur Norrköpings kommun arbetar mot social exkludering bland äldre personer, om bilden av äldre i reklam och kvinnor i kreativ verksamhet. 

Läs mer i programmet!

Anmälan

Anmäl dig här, senast den 31 oktober (länk till Forms).

Mer om forskningen

Om projektet Genpath

Konferensen organiseras inom ramarna för projektet Genpath - Gendered Pathways of exclusion from social relations in later life, and its consequences for health and wellbeing.

Projektet har ett livsloppsperspektiv på könsskillnader inom social exkludering i ålderdomen. Syftet är att analysera skillnader mellan äldre kvinnor och män i Europa vad gäller uppkomsten och konsekvenserna av exkludering från sociala relationer, samt dess konsekvenser för hälsa och välbefinnande. 

Under konferensen presenteras forskningsresultat från projekten inom Genpath.

Nya perspektiv på social isolering

Ensamhet är inte alltid skadlig.

Läs mer om några av forskningsresultaten från projektet Genpath. I en artikel i senaste numret av LiU-magasin intervjuas två av Genpaths forskare.

Kontakt