Disputation och avhandling

Disputation i statistik: Hector Rodriguez-Deniz

Hector Rodriguez-Deniz, vid Institutionen för datavetenskap (IDA), försvarar sin avhandling med titeln "Bayesian Models for Spatiotemperal Data from Transportation Networks".  Huvudhandledare: Mattias Villani, professor, IDA. Opponent: Yusak Susilo, professor, University of Natural Resources and Life Sciences, Österrike. Ordförande för disputationen: Linda Wänström, docent, IDA. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska.

Börjar 17 februari 2023 kl. 13.15
Slutar 17 februari 2023 kl. 16.15
Plats Ada Lovelace, Hus B, ingång 27, Campus Valla
Kontakt Anne Moe
013-28 14 60

Publikationer

2023

2022

2021

2017