Fotografi av Fredrik Lindsten

Fredrik Lindsten

Biträdande professor, Avdelningschef

Jag utvecklar verktyg som kan användas för att extrahera värdefull information från komplexa datamängder. Jag är särskilt intresserad av tekniker som kan kvantifiera och resonera kring den osäkerhet som i princip all data är behäftad med.

Jag är biträdande professor vid avdelningen för statistik och maskininlärning, Linköpings universitet.

Jag är intresserad av samspelet mellan statistik och maskininlärning, i synnerhet hur statistiska metoder kan användas för att resonera kring och kvantifiera osäkerheten i de prediktioner och beslut som tas av maskininlärningssystem.

För ytterligare information, besök min externa hemsida (på engelska).

For information in english, see my external homepage

Publikationer

2024

Amanda Olmin, Jakob Lindqvist, Lennart Svensson, Fredrik Lindsten (2024) On the connection between Noise-Contrastive Estimation and Contrastive Divergence
Filip Ekström Kelvinius, Fredrik Lindsten (2024) Discriminator Guidance for Autoregressive Diffusion Models Proceedings of The 27th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, s. 3403-3411
Amirhossein Ahmadian, Yifan Ding, Gabriel Eilertsen, Fredrik Lindsten (2024) Unsupervised Novelty Detection in Pretrained Representation Space with Locally Adapted Likelihood Ratio International Conference on Artificial Intelligence and Statistics 2024, Proceedings of Machine Learning Research

2023

Jakob Lindqvist, Amanda Olmin, Lennart Svensson, Fredrik Lindsten (2023) Generalised Active Learning With Annotation Quality Selection IEEE 33rd International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP) Vidare till DOI
Pierre Glaser, David Widmann, Fredrik Lindsten, Arthur Gretton (2023) Fast and Scalable Score-Based Kernel Calibration Tests Thirty-Ninth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence: PMLR 216

Forskning

Nyheter

Om avdelningen

Medarbetare vid STIMA

Om institutionen