Jag är biträdande professor vid avdelningen för statistik och maskininlärning, Linköpings universitet.

Jag är intresserad av samspelet mellan statistik och maskininlärning, i synnerhet hur statistiska metoder kan användas för att resonera kring och kvantifiera osäkerheten i de prediktioner och beslut som tas av maskininlärningssystem.

Jag disputerade vid Linköpings universitet 2013. Jag arbetade därefter som postdoktor vid universitetet i Cambridge, Storbritannien 2014-2015 och som lektor vid Uppsala universitet 2016-2018.

Jag har varit gästforskare vid universitetet i Berkeley, USA (2012) och universitetet i Oxford, Storbritannien (2015).

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Juozas Vaicenavicius, David Widmann, Carl Andersson, Fredrik Lindsten, Jacob Roll, Thomas B. Schön (2019) Evaluating model calibration in classification Proceedings of the 22nd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics

Om avdelningen
Visa/dölj innehåll

Medarbetare STIMA
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll