freli29

Fredrik Lindsten

Biträdande professor

Jag utvecklar verktyg som kan användas för att extrahera värdefull information från komplexa datamängder. Jag är särskilt intresserad av tekniker som kan kvantifiera och resonera kring den osäkerhet som i princip all data är behäftad med.

Jag är biträdande professor vid avdelningen för statistik och maskininlärning, Linköpings universitet.

Jag är intresserad av samspelet mellan statistik och maskininlärning, i synnerhet hur statistiska metoder kan användas för att resonera kring och kvantifiera osäkerheten i de prediktioner och beslut som tas av maskininlärningssystem.

För ytterligare information, besök min externa hemsida (på engelska).

For information in english, see my external homepage

Om avdelningen
Visa/dölj innehåll

Medarbetare STIMA
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll