Fotografi av Isak Hietala

Isak Hietala

Universitetsadjunkt

Jag är även studievägledare för kandidatprogrammet Statistik och dataanalys, masterprogrammet
Statistics and Machine Learning samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå i statistik.

Presentation

 

Om avdelningen

Kollegor vid STIMA

Om institutionen